Naslovnica POLITIKA Vlada HNŽ: Za obnovu škola 1.677.000,00 KM, poticaji za poljoprivredu 750.000,00 KM

Vlada HNŽ: Za obnovu škola 1.677.000,00 KM, poticaji za poljoprivredu 750.000,00 KM

Podijeli objavu
Foto: Vlada HNŽ

Na današnjoj, 44. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije razmatrala je i usvojila Prijedlog Strategije razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godina.

O Strategiji, kao jednom od ključnih strateško-planskih dokumenata Vlade, a koja obuhvaća ekonomski i društveni razvitak kroz korištenje i apsorpciju raspoloživih prirodnih resursa, pri tome vodeći računa o aspektu zaštite i unaprjeđenja okoliša i prostora, uvodno su govorili Ivan Jurilj, predsjednik Županijskog odbora za razvitak i prof. dr. Katerina Malić-Bandur, voditeljica konzultantskog tima za izradu Strategije.

Istaknuli su kako je temeljem provedene socio-ekonomske analize u HNŽ, definirana vizija razvitka HNŽ do 2020. godine koja predstavlja temelj za rad i aktivnosti svih građana koji žive na ovom geografskom području.

S ciljem kreiranja mehanizma za ostvarenje vizije razvitka, a kako bi se osigurala veza između vizije razvitka i konkretnih budućih akcija, definirana su tri strateška cilja HNŽ do 2020. godine: podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana sukladno standardima EU i održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prihodovnim i infrastrukturnim resursima.

Strategija obuhvaća i popis prioritetnih mjera u svakom sektoru, koje omogućavaju ostvarivanje postavljenih ciljeva putem provedbe operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupno implementiranje Strategije.

Zaključeno je kako je financijski okvir za provedbu Strategije usklađen  s mogućnostima Proračuna HNŽ i dostupnim izvorima financiranja u razdoblju do 2020. godine.

Nakon današnje rasprave i usvajanja, Prijedlog Strategije razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godina bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru

Usvojen Nacrt zakona o prosvjetnoj inspekcij

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, Vlada je usvojila Nacrt Zakona o prosvjetnoj inspekciji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kojim se uređuje organiziranje i područje rada Inspektorata Ministarstva  prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, te prava, dužnosti, ovlaštenja, obveze, vrste i postupak obavljanja nadzora, odgovornost prosvjetne inspekcije i kaznene odredbe.

Za Projekt energetske učinkovitosti škola 1.677.000,00 K

Nastavljajući započete aktivnosti sudjelovanja u okviru projekta „Projekt energetske učinkovitosti u BiH“ u 2017. godini, Vlada je usvojila Odluku o konačnom izboru objekata u Hercegovačko – neretvanskoj županiji, koji će ovim projektom biti obuhvaćeni u 2017. godini, a to su: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Osnovna škola kardinala Stepinca Neum, JU Srednja škola Jablanica i JU Srednja građevinska škola Mostar za što je planirano utrošiti 1.677.000,00 KM.Ž

Poticaji za poljoprivredu 750.000,00 KM

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj  za poljoprivredu“.

Za ovu nakanu, a s ciljem  oživljavanja i unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje na području HNŽ, Vlada je osigurala 750.000,00 KM, kako bi se poljoprivredna proizvodnja učinila što konkurentnijom na tržištu.

Zabrana zapošljavanja do 30. lipnja

S ciljem nastavka aktivnosti na stabiliziranju javnih financija, Vlada je usvojila Odluku o produljenju zabrane zapošljavanja državnih službenika i namještenika u ministarstva i druga tijela uprave, te zaposlenika u ustanovama i drugim institucijama koje se financiraju iz Proračuna HNŽ, kao i iz izvanproračunskih fondova HNŽ do 30. lipnja 2017. godine.