Naslovnica ZANIMLJIVOSTI VIDEO Novi regulacijski plan mora zadovoljiti i privatni i javni interes

  VIDEO Novi regulacijski plan mora zadovoljiti i privatni i javni interes

  Podijeli objavu

  U tijeku je izrada izmijenjenog regulacijskog plana za središnji dio Čitluka. Regulacijski plan “Bare 1”, koji je usvojen 2010. godine, doveo je do sukoba javnog i privatnog interesa. Izmjenama i dopunama plana trebale bi se zadovoljiti obje strane.

  Vlasnici nekretnina u spornoj zoni mogu dostaviti svoje prijedloge koji će preko nadležnog organa doći do izrađivača plana, tvrtke Ecoplan koju je je za taj posao ovlastila Općina Čitluk. Izrađivač će zatim vidjeti što je od toga izvedivo u okviru zakona, kazao je načelnik Marin Radišić.

  “Zahtjevi investitora, dakle, privatnog i javnog interesa, ne mogu se odmah uskladiti. Treba naći neko najbolje rješenje i za investitore, ali i za javni interes. Kod izrade često investitori imaju želje napraviti objekte sa što većom katosti, ali izrađivač plana mora voditi računa o tome da za sve te nove stambene jedinice osigura parkirni prostor i sve ostalo jer je nemoguće da u zoni obuhvata plana budu samo zgrade”, naglašava Radišić.

  Investitori i vlasnici zemljišta ne kriju nezadovoljstvo provedbom dosadašnjeg plana. Inače, Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana “Bare 1” usvojilo je Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici.

  Vijećnik Općinskog vijeća Jure Džida kaže kako se u prošlom planu nije uvažavala riječ zainteresirane strane: “Nijedna primjedba, a ja sam ih stotine dostavio, nije ugrađena u plan. I ne može plan biti dobar, plan se radi za ljude koji žive u tom mjestu. Nakon sedam godina nijedan papir se nije izdao po regulacijskom planu. Nijedan metar puta nije se napravio, a te puteve, tu infrastrukturu trebala je napraviti Općina. Nijedan kvadratni metar zemlje nije se izuzeo da bi se mogla napraviti infrastruktura.”

  U tvrtki Ecoplan Mostar kažu kako je došlo do sukoba investitora, tj. privatnog interesa i predstavnika općine, struke i nevladinih organizacija koji štite javni interes.

  Izrada novog plana ne bi trebala potrajati dulje od godinu dana, no kažu kako se zbog stalnih sukoba i nepredvidljivih komplikacija teško držati predviđenih rokova.