Naslovnica POLITIKA Znate li koji su uvjeti za ponovno stjecanje državljanstva BiH

Znate li koji su uvjeti za ponovno stjecanje državljanstva BiH

Podijeli objavu

U posljednjih nekoliko godina mnogi stanovnici Bosne i Hercegovine su se odrekli svojeg državljanstva. Razlog za to može biti višestruk, uključujući ekonomske teškoće, nedostatak perspektive, želja za boljim životnim uvjetima ili zbog potrebe za putovanjem i radom u drugim zemljama. Međutim, rijetki su se predomislili te poželjeli vratiti državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Odricanje od državljanstva Bosne i Hercegovine može imati negativne posljedice po pojedinca, kao što su ograničenja u putovanju, ograničenja u korištenju javnih usluga i ograničenja u radnom okruženju. Također, odricanje od državljanstva može utjecati i na društvo u cjelini jer se smanjuje broj građana koji su dio društva i imaju pravo glasa – piše Faktor.ba.

Međutim, postoji mogućnost ponovnog stjecanja državljanstva Bosne i Hercegovine za one koji su se ranije odrekli. Osobe koje su se odrekle državljanstva Bosne i Hercegovine mogu podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva kod nadležnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Formalno, prema informacijama nadležnih institucija, zahtjev mora sadržavati odgovarajuću dokumentaciju, uključujući dokaz o prethodnom državljanstvu Bosne i Hercegovine, dokaz o odricanju od državljanstva i druge potrebne dokumente. Odluka o ponovnom stjecanju državljanstva donosi ministarstvo i obavještava se osoba koja je podnijela zahtjev.

Prema informacijama Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, osoba kojoj je državljanstvo Federacije radi stjecanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno stjecanje državljanstva Federacije ako ispunjava sve uvjete koji se odnose na stjecanje državljanstva BiH i Federacije po osnovu naturalizacije.

Uvjeti za stjecanje državljanstva BiH po osnovu naturalizacije su:

a) da je napunio 18 godina,
b) da ima odobren stalni boravak na teritoriju BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u trenutku podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriju Federacije,
c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije,
d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca sa teritorija BiH, odnosno FBiH od nadležnog tijela uspostavljenog Ustavom BiH ili Ustavom FBiH i da je ova odluka još na snazi,
e) da nije osuđivan na kaznu zatvora za kaznena djela sa umišljajem na vrijeme duže od tri godine u vremenu od osam godina prije podnošenja zahtjeva,
f) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije stjecanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom nije drugačije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati,
g) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati,
h) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost BiH i Federacije,
i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili je u stanju osigurati pouzdan dokaz o financijskim izvorima za svoje izdržavanje u skladu sa odgovarajućim propisom BiH,
k) da potpiše izjavu da prihvća pravni sustav i ustavni poredak BiH i Federacije i
l) da ima važeće jamstvo o stjecanju državljanstva BiH i FBiH.

Međutim, osobe koje su se ranije odrekle dražvljanstva BiH ne moraju imati navršenih 18 godina i odobren stalni boravak na teritoriju BiH, već zahtjev mogu predati i ako imaju odobren samo privremeni boravak na teritoriju BiH najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva. S tim da u trenutku podnošenja zahtjeva osoba mora imati odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriju Federacije – piše Faktor.ba.

Za osobe koje imaju državljanstvo država sa kojima BiH ima zaključene ugovore o dvojnom državljanstvu (Republika Srbija, Republika Hrvatska i Kraljevina Švedska), a stječu državljanstvo Federacije po ovom osnovu, neće se zahtijevati da se odreknu svog ranijeg državljanstva.

 

 

Podijeli objavu