Naslovnica SPORT Javni poziv za prijavu kandidata za članove Organizacijskog odbora sportsko rekreativnog natjecanja...

Javni poziv za prijavu kandidata za članove Organizacijskog odbora sportsko rekreativnog natjecanja „MNL MZ općine Čitluk 2017.“

Podijeli objavu

Upravni odbor Športskog saveza Brotnja u ponedjeljak 29. svibnja objavio je Javni poziv za prijavu kandidata za članove Organizacijskog odbora sportsko rekreativnog natjecanja „MNL MZ općine Čitluk 2017.“.

Javni poziv raspisan je za pet članova Organizacijskog odora čiji mandat traje jednu natjecateljsku sezonu, imajući u vidu utvrđeni kalendar natjecanja mandatno razdoblje je od 10.06. do 20.08.2017., a rok za podnošenje prijava je 05.06.2017. godine.
Javni poziv objavljujemo u cijelosti.

Na temelju članka 10. Pravilnika o športskim natjecanjima Općine Čitluk, Upravni
odbor Športskog saveza Brotnja Čitluk o b j a v lj u j e:

JAVNI POZIV
ZA PRIJAVU KANIDATA ZA ČLANOVE ORGANIZACIJSKOG ODBORA
SPORTSKO-REKREATIVNOG NATJECANJA
„MNL MZ OPĆINE ČITLUK 2017“

PREDMET OBJAVE

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Organizacijskog odbora sportsko-rekreativnog malonogometnog natjecanja momčadi mjesnih zajednica Općine Čitluk za 2017. godinu i to:

-ORGANIZACIJSKI ODBOR- Od pet (5) članova.

OPIS POZICIJE-OBVEZA ČLANOVA ORGANIZACIJSKOG ODBORA

Organizacijski odbor obavlja poslove utvrđene Pravilnikom, donosi Propozicije natjecanja, ostale akte i brine se o svim pitanjima u svezi organizacije i provođenja natjecanja. Imenuje Tijela natjecanja.

Po završetku natjecanja Organizacijski odbor podnosi detaljno izviješće Upravnom odboru Športskog saveza Brotnja.

MANDAT

Mandat članova Organizacijskog odbora traje jednu natjecateljsku sezonu, imajući u vidu utvrđeni kalendar natjecanja(10.06.-20.08.2017.).

UVJETI ZA IMENOVANJE

Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uvjete:
– da je državljanin BiH;
– da je stariji od 18 godina;
– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
– da nije kažnjavan vremenskim kaznama u sportskim organizacijama;
– da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;
–  da je član sportske udruge-kluba sa sjedištem u općini Čitluk (aktivni sportaš, dužnosnik, trener) Ili sportski djelatnik sa iskustvom;
– da ima iskustva po pitanju sportskih natjecanja.

DOKAZI

Kandidati za članove Organizacijskog odbora su dužni dostaviti pisanu prijavu na ovaj poziv u kome će biti kraći životopis, adresa, kontakt, te dokaz-preporuka za gore navedene uvjete(IV).

Prijavu sa potrebitom dokumentacijom kandidati dostavljaju neposredno u ured Športskog saveza Brotnja Čitluk (GŠD-Gradska športska dvorana u Čitluku)(kontakt: mob. 063 360 983).

Rok za podnošenje prijave je 05.06.2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Javni poziv će biti objavljen na Web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Josip Grbavac, v.r.