Naslovnica Obavijesti Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata s područja općine...

Javni natječaj za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata s područja općine Čitluk

Podijeli objavu

Općina Čitluk raspisuje javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći redovitim studentima u akademskoj 2016/2017. godini. 

Novčana pomoć iznosi 100,00 KM mjesečno za studente koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane člancima 2. i 3. Pravilnika o  načinu i kriterijima za dodjelu novčane  pomoći određenim kategorijama studenata u  akademskoj 2016/2017. godini.

Novčana pomoć će se isplaćivati u jednakim mjesečnim iznosima (10 mjeseci), počevši retroaktivno od 01. studenog 2016. godine do 31. kolovoza 2017. godine.

II.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti  za dodjelu novčane pomoći su:
1.    da su državljani Bosne i Hercegovine,
2.    da imaju prebivalište na području općine Čitluk ,
3.    da su redoviti studenti (osim studenata prve prvog bolonjskog ciklusa studiranja),
4.    da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj,
5.    da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
6.    da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit ili subvenciju za smještaj u studentski dom i
7.    da nisu stariji od 26 godina.
Opći uvjeti trebaju biti ispunjeni kumulativno izuzev za učenika generacije.
III.

Posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati studenti za dodjelu novčane pomoći:
1.    dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata,
2.    invalid  sa 60% i više invaliditeta,
3.    dijete bez jednog ili oba roditelja,
4.    dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
5.    dijete iz obitelji sa četvero i više djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi,
6.    dobitnik rektorove ili dekanove nagrade,
7.    koji pohađa fakultet za deficitarna zanimanja i
8.    učenik generacije u Srednjoj školi dr.fra Slavka Barbarića u Čitluku.

Student će ostvariti novčanu pomoć ukoliko ispunjava sve opće i barem jedan od posebnih uvjeta.
Samo jedan student iz iste obitelji će ostvariti novčanu pomoć po istom osnovu (posebnom uvjetu).

IV.
Odluku o dodjeli novčane pomoći studentima donosi Općinski načelnik na temelju Liste koju sačini Povjerenstvo.
V.

Uz zahtjev (sa naznakom kontakt telefona) za dodjelu novčane pomoći student je dužan priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.    Uvjerenje o prebivalištu ne starije od 3 mjeseca;
2.    Dokaz da je student: dijete poginulog branitelja (rješenje), invalid ili dijete invalida (rješenje), iz obitelji sa četvero djece na redovitom školovanju ili predškolske dobi (rodni listovi i potvrde ustanova o redovitom školovanju), da je dobitnik rektorove ili dekanove nagrade;
3.    Potvrde fakulteta:
– da je redovit student i
– da nije ponavljao niti jednu godinu studija osim iz opravdanih razloga;
4.    Ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju od drugog davatelja, studentski kredit ili subvenciju;

VI.
Rok za podnošenje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na  oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Čitluk:  www.citluk.ba
Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se na adresu:

OPĆINA ČITLUK
Trg žrtava Domovinskog rata 1, 88260 Čitluk

– Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja za dodjelu novčane pomoći studentima u akademskoj 2016/2017. godini,
s naznakom: “NE OTVARATI”.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Općinskoj službi za društvene djelatnosti, opću upravu i branitelje, telefon: 036/640-543.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu novčane pomoći neće se vraćati podnositeljima.

 

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni na oglasnoj ploči Općine Čitluk i web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba o rezultatima natječaja u roku od 10 (deset) dana od dana donošenja odluke o dodjeli novčane pomoći.

 

Student kojemu nije dodijeljena novčana pomoć za akademsku 2016/2017. godinu može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor Načelniku općine Čitluk.

NAČELNIK OPĆINE ČITLUK
Marin Radišić, dipl.oec.

 

Privitak:

Pravilnik o načinu i kriterijima za dodjelu novčane pomoći određenim kategorijama studenata u akademskoj 2016/2017. godini

IZVORCitluk.ba
Podijeli objavu