Naslovnica GOSPODARSTVO Povećane zajamčene otkupne cijene električne energije u FBiH

  Povećane zajamčene otkupne cijene električne energije u FBiH

  Podijeli objavu

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 14. redovnoj sjednici donijela Odluku o davanju saglasnosti na zajamčene otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

  Daje se suglasnost na zajamčene otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a čiji je izračun u skladu sa Pravilnikom o metodologiji o načinu utvrđivanja garantovanih otkupnih cijena električne energije iz postrojenja obnovljivih izvora energije, uradila Regulatorna komisija za energiju Federacije BiH, navedeno je u Odluci Vlade FBiH.

  Prema ovoj odluci zajamčena otkupna cijena električne energije za mikro postrojenje do i uključivo 23 kW je povećana na 0.31163 KM, u odnosu na dosadašnju cijenu koja je iznosila 0,28055 KM.

  Nova zajamčena otkupna cijena za električnu energiju iz mini postrojenja do i uključivo 150 kW je 0.23892 KM, dok je ranija cijena bila 0,21548 KM.

  Zajamčena otkupna cijena za električnu energiju iz postrojenja do i uključivo 1 MW je 0,18826 KM, dok je ranija cijena bila 0,17065 KM.

  Odluka je stupila na snagu objavom u „Službenim novinama FBiH“.

  Šta su zajamčena i referentna cijena električne energije?

  Zajamčena otkupna cijena električne energije znači cijenu koja se plaća privilegiranom proizvođaču el. energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije za vrijeme trajanja ugovora o otkupu električne energije.

  Tarifni koeficijenti koji služe za izračun zajamčene otkupne cijene Regulatorno povjerenstvo za energiju u Federacji BiH usvaja jednom u 18 mjeseci, a potvrđuje Vlada Federacije.

  Referentna cijena električne energije znači otkupnu cijenu električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore i kogeneraciju čija se proizvodnja ne potiče i koristi se za utvrđivanje naknada koje se plaćaju za obnovljive izvore. Utvrđuje je Regulatorna komisija, a ista je za sve primarne izvore za proizvodnju električne energije iz OIEiEK.

  Solarno.net

  Podijeli objavu