Naslovnica POLITIKA Sljedeće tri godine bez povećanja plaća u državnom sektoru

Sljedeće tri godine bez povećanja plaća u državnom sektoru

Podijeli objavu

Ukoliko je suditi prema Programu fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2024. do 2026. godine, proračunski korisnici u tom prazdoblju ne mogu se nadati povećanju plaća, a naknade po osnovu osobnih primanja u lokalnim samoupravama (regres, topli obrok, prijevoz) bit će svedene na minimum.

– Pozicije osobnih primanja planirati u skladu sa zakonskim, podzakonskim i drugom regulativom koja regulira ovu oblast, bez donošenja novih ili izmjena postojećih zakonskih rješenja koja bi proizvela dodatna izdvajanja i povećanja rashoda po tom osnovu – navodi se u Programu fiskalne konsolidacije za razdoblje od 2024. do 2026. godine, o kojem će raspravljati zastupnici Narodne skupštine Republike Srpske na sljedećem zasjedanju.

Također, Vlada Republike Srpske planira i smanjenje javnih nabavki, kao i ulaganja u neproduktivne investicije, odnosno one investicije koje nisu od bitne važnosti za funkcioniranje institucija te racionalizaciju javne potrošnje bez stvaranja novih troškova za koje nisu osigurana proračunska sredstva.

– Proračune jedinica lokalne samouprave i financijske planove fondova socijalne sigurnosti koji se vode izvan sustava trezorskog poslovanja od 2024. godine pa do godine povratka u okvire financijskih pravila, propisanih zakonom o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj, potrebno je planirati sa suficitom – navodi se u Programu fiskalne konsolidacije, a u kojem se dodaje i da će se kreditno zaduživanje jedinica lokalne samouprave provoditi samo za ekonomski opravdane investicije.

Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza općina i gradova Republike Srpske kaže kako je težnja Vlade Republike Srpske razumljiva, ali da je pitanje koliko je to moguće provesti u praksi.

– Imamo lokalnih zajednica koje imaju toliko akumuliranog gubitka da je nemoguće ostvariti suficit. Većim lokalnim zajednicama i gradovima to neće možda biti problem i oni će to moći uraditi, ali manje lokalne zajednice i one srednje veličine ne mislim da će biti u mogućnosti ostvariti suficit imajući u vidu njihove izvore prihoda – rekao je Ćosić za Nezavisne.

Kada je riječ o smanjenju osobnih primanja u lokalnim samoupravama odnosno umanjenju naknada za regres, topli obrok i prijevoz, Ćosić kaže da je to u koliziji sa zahtjevima koje ima sindikat.

– Troškovi prijevoza se diktiraju cijenama goriva, a troškovi toplog obroka inflacijom i rastom troškova proizvoda i sve to, kada se sukobi sa zahtjevom sindikata, postaje nemoguće – rekao je Ćosić.

Inače, u fiskalnu konsolidaciju krenulo se nakon što je konsolidirani proračunski deficit na kraju 2022. godine premašio tri posto BDP-a, i iznosi 466,85 mil KM, odnosno 3,21% BDP-a.

Iz toga se može zaključiti da zakonsko pravilo o proračunskom deficitu nije ispoštovano i zbog toga je Vlada Republike Srpske, shodno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, morala izraditi Program fiskalne konsolidacije, a sve sa ciljem da se vrati u okvire fiskalnih pravila.

Nezavisne novine

Podijeli objavu