Naslovnica POLITIKA Imate li vojne certifikate? Evo što možete otkupiti za njih!

Imate li vojne certifikate? Evo što možete otkupiti za njih!

Podijeli objavu

Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru u skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije, kojim se rok za otkup stanova certifikatima produžava do 30. lipnja 2024. godine.

Federalno ministarstvo financija, kao predlagač Nacrta ovih izmjena, smatra da bi istekom dosadašnjeg zakonskog roka, 30. lipnja 2023. godine, svim osobama kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovi stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate. Dodaju da je dostavljena i inicijativa Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za produženje roka sljedećih godinu dana za otkup stanova certifikatima.

Podijeli objavu