Naslovnica POLITIKA Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio set energetskih zakona usklađenih sa standardima EU

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio set energetskih zakona usklađenih sa standardima EU

Podijeli objavu

Izaslanici u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici kojom je predsjedao Tomislav Martinović potvrdili su set energetskih zakona koje je prethodno usvojio Zastupnički dom te tako omogućili da ovi zakoni stupe na snagu.

U pitanju su Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Zakon o električnoj energiji te Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije. Potvrdom u Domu naroda, Federecacija BiH je dobila set zakona koji, uz ostalo, omogućuju brži razvitak energetskog tržišta, otvara mogućnost značajnijeg povećanja investicija, uz pojednostavljenje procedura. Usvojeni set zakona u oblasti električne energije osigurava stabilnu i kontinuiranu opskrbe energijom, bolju zaštitu potrošača te otvara mogućnost značajnijeg uključenja građana u proizvodnju energije, uz ostvarenje klimatskih ciljeva i dekarbonizaciju energetskog sektora, korištenjem obnovljivih izvora energije, s naglaskom na solarne i vjetroelekrane.

Zbog svega navedenog, primjena seta energetskih zakona doprinijet će i razvitku lokalne zajednice, stabilizirat će tržište i pojeftinit cijenu energije.

Usvojeni set energetskih zakona usklađen je sa standardima i i normativima Europske unije na koje se BiH obvezala pri potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Ugovora o uspostavi Energetske zajednice kao i niza drugih konvencija koje imaju utjecaja na energetski sektor.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je na istoj sjednici izmjene i dopune Zakona o trezoru u FBiH. U pitanju su kratke izmjene tehničke prirode koje na utječu na suštinu zakona čiji je cilj uskladiti Zakon o trezoru F BiH sa Zakonom o proračunima i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u F BiH. Izaslanici su k znanju primili Dokument okvirnog proračuna FBiH za razdoblje 2024. – 2026. godina.

Na prijedlog Vlade F BiH radi dorade, s dnevnog reda su povučene Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna F BiH za 2023. godinu kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna.

Također, usvojen je i Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtvava rata u Federaciji BiH te u formi nacrta izmjene i dopune Zakona o prekršajima.

Dom naroda dao je i prethodnu suglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za davanje suglasnosti u postupku izdavanja energetske dozvole gospodarskom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč.

Uz ostalo, usvojeno je i Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2022. godinu kao i Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu.

Podijeli objavu