Naslovnica DRUŠTVO Što učiniti ako vam na odmoru bude potrebna usluga hitne zdravstvene zaštite?

Što učiniti ako vam na odmoru bude potrebna usluga hitne zdravstvene zaštite?

Podijeli objavu

Tijekom privremenog boravka u inozemstvu, bilo da je riječ o odmoru, poslovnom putovanju ili studiju nerijetko se događa potreba osiguranika za korištenjem usluga hitne zdravstvene zaštite koje nije moguće odgoditi do povratka u BiH.

Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje usluga hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka osiguranika u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u mjesto prebivališta, imaju pravo na korištenje usluga hitne zdravstvene zaštite teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ako Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije utvrđeno (https://www.zzo.ba/hr/inozemno-osiguranje ).

Usluge hitne zdravstvene zaštite se mogu koristiti samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sustavu javnog zdravstva zemlje ugovornice.

Kako bi osiguranici ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, prije odlaska u inozemstvo, osiguranici trebaju osobno podnijeti Zahtjev za izdavanje dvojezične tiskanice – Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu (https://www.zzo.ba/hr/dokumenti/tiskanice/zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-pravu-na-davanje-u-naravi-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inozemstvu- ) u nadležnom područnom uredu Zavoda najranije 14 dana, a najkasnije 7 dana prije odlaska u inozemstvo. Za djecu do navršene 15-e godine života zahtjev podnosi roditelj/staratelj.

Uz zahtjev, osiguranik treba priložiti Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe (https://www.zzo.ba/hr/dokumenti/tiskanice/ocjena-zdravstvenog-stanja-osigurane-osobe-) koja ne može biti starija od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dvojezične tiskanice.

Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe provodi izabrani liječnik na temelju liječničkog pregleda osiguranika, uvidom u zdravstveni karton i potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u državama ugovornicama se izdaje na razdoblje najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine. Osiguranoj osobi Zavoda se može izdati više dvojezičnih tiskanica za različite države ugovornice tijekom jedne kalendarske godine, a zbroj dana na koje su dvojezične tiskanice izdane ne može biti dulji od 30 dana.

Učenici/studenti koji se nalaze na redovitom školovanju u državama ugovornicama pored zahtjeva i Ocjene zdravstvenog stanja, u obvezi su dostaviti potvrdu o redovitom školovanju u zemlji ugovornici, a učenici/ studenti koji se nalaze na razmjeni u obvezi su dostaviti još i dokaz da su upućeni na razmjenu s navedenim razdobljem trajanja razmjene.

Po dolasku u inozemstvo, osiguranik se treba javiti zdravstvenom osiguranju zemlje u kojoj boravi, kako bi Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu zamijenio za bolesnički list, koji će mu služiti za korištenje usluge hitne zdravstvene zaštite.

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila usluge hitne zdravstvene zaštite u inozemstvu na temelju Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pisani zahtjev, u nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, za refundiranje naplaćenih troškova.
Zahtjev za refundiranje će razmatrati Liječničko povjerenstvo Zavoda i donijeti Ocjenu i mišljenje, o čemu će podnositelj zahtjeva biti pisanim putem izviješten.

U slučaju da osigurana osoba Zavoda prije odlaska u inozemstvo nije pribavila Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a osobno je podmirila troškove usluge zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih.

Podijeli objavu