Naslovnica POLJOPRIVREDA U voću i povrću pronađeni nedozvoljeni pesticidi

U voću i povrću pronađeni nedozvoljeni pesticidi

Podijeli objavu

Kontrola ostataka pesticida u hrani biljnog i životinjskog podrijetla u Bosni i Hercegovini tokom prošle godine, pokazala je da je od ukupno 184 analizirana uzorka, više od 46 posto sadržavalo ostatke pesticida u i iznad razine kvantifikacije. Broj takvih uzoraka u protekle tri godine je u porastu.

Od ukupnog broja lani analiziranih uzoraka, 90 je iz hrane domaćeg podrijetla, uvoznog 92, a za dva uzorka podrijetlo je nepoznato, navedeno je u izvješžu  Agencije za sigurnost hrane u BiH – prenosi Agroklub.ba.

Samo tri uzorka bez ostataka

Ostatke pesticida u i iznad razine kvantifikacije sadržavalo je 80 uzoraka, kod tri (špinat, jabuka, paradajz) su bili iznad propisanog MRL-a (maksimala razina ostataka) u granicama mjerne nesigurnosti, te se oni smatraju odgovarajućim, dok su, uzimajući u obzir i mjernu nesigurnost, dva uzoraka bila neodgovarajuća (kruška i jagoda).

Od ukupno 184 uzoraka koji su uzeti iz 16 vrsta hrane, samo tri nisu sadržavali ostatke pesticida u ili iznad razine kvantifikacije. Radilo se o kravljem mlijeku, svinjskoj masti i hrani za dojenčad i malu djecu, osim početne i prijelazne hrane na bazi žitarica.

Kod 12 vrsta hrane utvrđeni su ostaci pesticida, a radilo se o sljedećim vrstama: breskva, glavati kupus, jagoda, jabuka, ječam u zrnu, kruška, mandarina, paradajz, šljiva, špinat, vino od grožđa, zelena salata i zob u zrnu.

Glavati kupus – 11 uzoraka (podrijetlom iz BiH, Hrvatske, Albanije i Poljske) analizirano je na 174 aktivne materije. U 10 nisu pronađeni ostaci pesticida na razini kvantifikacije, dok je aktivna materija dodine detektirana u kupusu iz Hrvatske.

Jagoda – 11 uzoraka (podrijetlom iz BiH, Kine, Hrvatske i Egipta) analizirano je na 173 aktivne materije. U tri nisu utvrđeni ostatci pesticida. U jagodi iz Kine kvantificiran je ostatak aktivne materije propamocarb koji prelazi propisani MRL, te se on smatra neodgovarajućim. U četiri su detektirani ostatci aktivnih materija čija uporaba nije dozvoljena u našoj zemlji, a jedan je upravo iz BiH, dva iz Kine i jedan iz Egipta.

Jabuka – 13 uzoraka (porijeklom iz BiH, Hrvatske, Mađarske i Poljske) analizirano je na 172 aktivne materije. U tri nisu utvrđeni ostaci pesticida. Ostatak jedne aktivne materije detektiran je u jednom uzorku, dok je više njih detektirano u devet uzoraka. Ukupno su kvantificirani ostaci 17 različitih aktivnih materija u koncentracijama jednakim ili višim od LOQa. Najčešće su chlorantraniliprole, captan, i dihtianon. Kod jednog uzorka pronađen je ostatak aktivne materije čija potreba nije dozvoljena, a riječ je o jabuci iz Poljske.

Kruška – 12 uzoraka (podrijetlom iz BiH, Belgije, Čilea, Hrvatske, Italije i Poljske) analizirano je na 172 aktivne materije. U jednom nisu utvrđeni ostaci pesticida, dok je ostatak jedne aktivne materije detektiran je u tri uzorka, a više njih u osam. Najčešće kvantificirana aktivna materija je chlorantraniliprole. U uzorku kruške iz Čilea kvantificiran je ostatak diflubenzurona koji prelazi propisani MRL, te se on smatra neodgovarajućim. Kod tri (2 iz BiH, 1 Čile) su pronađeni ostaci aktivnih materija čija upotreba nije dozvoljena u našoj zemlji.

Vino od grožđa – 11 uzoraka analizirano je na 170 aktivnih materija. Analizirani uzorci su bili porijeklom iz: Bosne i Hercegovina (4), Makedonija (2), Moldavija (1), Nizozemska (1), Srbija (1), Slovenija (1) i nepoznato (1). Nije bilo uzoraka u kojim nisu detektirani ostatci pesticida. Ostatak jedne aktivne materije pronađen je u pet uzorka, a ostaci više aktivnih materija su pronađeni u šest. Najčešća kvantificirana aktivna materija je boscalid. Kod četiri uzorka pronađen je ostatak aktivne materije čija upotreba nije dozvoljena u BiH.

Šljiva – 12 uzoraka (10 iz BiH i 2 iz Srbije) analizirano je na 168 aktivnih materija. U dva uzoraka nisu utvrđeni ostaci pesticida, dok je ostatak jedne aktivne materije detektiran u dva uzorka, a više njih detektirano u osam. Nije bilo uzoraka kod kojih koncentracija ostataka pesticida prelazi propisani MRL, ali su i kod šljive pronađeni ostaci aktivnih materija čija uporaba nije dozvoljena.

Kravlje mlijeko i svinjska mast

U 2022. godini ukupno je 12 uzoraka kravljeg mlijeka analizirano na 26 aktivnih materija. Analizirani uzorci su bili podrijetlom iz: Bosne i Hercegovine (7), Njemačke (1), Hrvatske (2), Mađarske (1) i Slovenije (1). Nije detektirana niti jedna aktivna materija u uzorcima kravljeg mlijeka.

Isti broj uzoraka svinjske masti analizirano je na 25 aktivnih materija. Podrijetlo analiziranih uzoraka je Bosna i Hercegovina (9), Hrvatska (2) i Srbija (1). U njima, također, nisu detektirani ostatci pesticida na razini kvantifikacije.

Zdravstvene posljedice

Iz dobivenih rezultata, kako je navedeno u izvještaju, može se zaključiti da je malo vjerojatno da postoji rizik, u pogledu zdravstvenih posljedica, od kratkotrajne prehrambene izloženosti potrošača u Bosni i Hercegovini, putem kombinacije pesticid/hrana koja je uzorkovana u sklopu monitoringa. Istaknuto je i kako ne postoji kronični zdravstveni rizik.

“Uzrokovanje je izvršeno uglavnom u većim prodajnim objektima čiji su opskrbljivači veliki proizvođači za koje se pretpostavlja da se pridržavaju pravila dobre poljoprivredne prakse. Nije bilo uzoraka koji su uzeti kod malih poljoprivrednih proizvođača i na tržnicama, što može predstavljati dodatnu nesigurnost prilikom procjene”, navedeno je.

Bosna i Hercegovina ne posjeduje podatke o prehrambenim navikama djece, te prikazana procjena prehrambene izloženosti ostatcima pesticida nije uzela u obzir prehrambenu izloženost djece kao najosjetljivije populacijske grupe.

Agroklub.ba

Podijeli objavu