Naslovnica Obavijesti Utorak zadnji dan za kupovinu premije osiguranja (markice)

Utorak zadnji dan za kupovinu premije osiguranja (markice)

Podijeli objavu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije vrši redovnu distribuciju premije osiguranja za 2023. godinu zaključno sa 28. veljače 2023.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite. Cijena premije, kao i prethodnih godina, je 20 KM po osiguraniku.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (kupovine premije osiguranja) oslobođena su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi.

Po isteku redovne distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Djeca koja u 2023. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Distribucija premija za 2023. godinu odvijat će se u prostorijama Hrvatske pošte u Čitluku svakim radnim danom od 8-14 sati!

Podijeli objavu