Naslovnica POLITIKA Za mnoge nikad niste čuli: Donosimo imena svih agencija i institucija u...

Za mnoge nikad niste čuli: Donosimo imena svih agencija i institucija u BiH, ima ih više od 60!

Podijeli objavu

Predstavnici stranaka koji čine novu Parlamentarnu većinu HDZ BiH- Šestorka- SNSD, nakon što su se usuglasili o imenima kandidata za ministre i zamjenike ministara u Vijeću ministara BiH večeras u Istočnom Sarajevu, prema neslužbenim informacijama medija, pregovaraju o raspodjeli čelnih pozicija u brojnim institucijama i agencijama BiH.

U nekim od institucija čelne ljude ne imenuje Vijeće ministara, kao što su pravosudne institucije, koje su nominalno neovisne. No, u mnogim drugim, iako se provode natječaji za izbor direktora, vladajuće stranke, preko Vijeća ministara BiH, u praksi, odlučuju o rapodjeli “postizbornog plijena”.

A taj postizborni kolač nije mali. Hrvatski Medijski Servis došao je do popisa svih agencija i institucija na razini BiH. Njih je, nećete vjerovati, više od 60, ne računajući izvršna i zakonodavna tijela vlasti; Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, Vijeće ministara BiH, koje čini 9 ministarstava, te Oružane snage BiH. Među kojima je mnogo i onih za koje vjerojatno nikad niste čuli. Ako za neke i jeste za njihove skraćene nazive sigurno niste. Znate li, recimo što je ADS, AJN, RAP, FSA, BSA…? Sigurni smo da ne znate. E, pa to su skraćeni nazivi prvih pet agencije BiH s dugačkog popisa državnih agencija i institucija, do kojeg je došao HMS:

Agencije
Agencija za državnu službu BiH
Agencija za javne nabavke BiH
Agencija za poštanski promet BiH
Agencija za rad i zapošljavanje BiH
Agencija za sigurnost hrane BiH
Agencija za statistiku BiH
Agencija za antidoping kontrolu BiH
Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
Izvozno kreditna agencija BiH
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
Agencija za nadzor nad tržištem BiH
Agencija za osiguranje depozita BiH
Agencija za osiguranje u BiH
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH
Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
Agencija za ravnopravnost spolova BiH
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH
Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH
Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA)
Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA)
Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK)

Institucije
Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja BiH (CIP)
Centar za uklanjanje mina u BiH
Centralna banka BiH
Središnje izborno povjerenstvo BiH

Direkcije
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
Direkcija za ekonomsko planiranje BiH
Direkcija za europske integracije BiH
Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH

Komisije
Komisija za deminiranje BiH
Komisija za koncesije BiH
Komisija za provođenje carinske politike BiH
Državna Komisija za integrirano upravljanje granicom BiH
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
Državna regulatorna komisija za električnu energiju BiH

Instituti
Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH
Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
Institut za akreditiranje BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine

Pravosudne institucije
Ustavni sud Bosne i Hercegovine
Sud Bosne i Hercegovine
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine
Pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine

Uredi
Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH
Ured za razmatranje žalbi BiH
Ured za reviziju institucija BiH
Ured za veterinarstvo BiH
Ured za zakonodavstvo BiH

Službe
Služba za poslove sa strancima BiH
Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Ostalo
Granična policija Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Uprava za neizravno oporezivanje BiH
Vanjskotrgovinska komora BiH
Odbor državne službe za žalbe BiH
Fond za povratak Bosne i Hercegovine
Dom za ljudska prava BiH
Konkurencijsko vijeće BiH

Podsjetimo, većina spomenutih agencija i institucija nastala je, mimo ustavnog utemeljenja, na zahtjev i pod pritiskom međunarodne zajednice. Neke od njih, uistinu imaju opravdanje, dok bi mnoge mogle funkcionirati kao odjeli, sektori ili službe nekog od ministarstva na državnoj razini.

HMS.ba

Podijeli objavu