Naslovnica POLITIKA Usvojene izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu u HNŽ

Usvojene izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu u HNŽ

Podijeli objavu

Danas je održana je redovita sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije. Nakon zastupničkih pitanja, zastupnici u Skupštini HNŽ su upoznati o Odluci Središnjeg izbornog povjerenstva o prestanku mandata zastupnika u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije g. Nevenka Hercega, te Odluci o verifikaciji mandata zastupnika g. Dejanu Kvesiću.

Nakon dodatnog razmatranja usvojena je Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2027. godina.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je u Prijedlog Strategije uvrstila više prijedloga koje su zastupnici iznosili na raspravi o Nacrtu Strategije.

Strategija predstavlja integrirani multisektorski strateški dokument kojim se definiraju javne politike i integralno usmjerava razvoj županije i jedinica lokalne samouprave unutar Županije.

Strategijom razvitka županije se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, nadzor, evaluaciju i izvještavanje, i ista je osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, DOB-a, proračuna i programa javnih investicija županije i dr.

Strategija razvoja županije sadrži prioritete prostornog razvoja županije i razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Strategija razvoja županije predstavlja podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije je razmatrala Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim su preciznije definirane pojedine odredbe Zakona. Izmjene i dopune su usvojene uz prihvaćanje određenih amandmana na Zakon.

Skupština je usvojila Zaključke kojim se prihvaća Nacrt Zakona o termoenergetskoj inspekciji i Nacrt Zakona o elektroenergetskoj inspekciji kao dobru osnovu za izradu prijedloga zakona i kojima je zadužena Vlada HNŽ da uvaži prijedloge koje su zastupnici iznijeli tijeom rasprave.

Skupština je usvojila Izmjenu i dopunu Odluke o izboru predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova radnih tijela Skupštine kojom su izvršene promjene članova u skupštinskim povjerenstvima , a koje se odnose na zastupnike koji su u međuvremenu dobili mandate u Skupštini HNŽ.

Nakon održane rasprave o stanju u javnim zdravstvenim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji usvojeni su zaključci kojima se zadužuje Vlada HNŽ da žurno zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine preduzimanje mjera na deblokadi računa Opće bolnice Konjic i Doma zdravlja Konjic, kako bi se omogućila isplata plaća zdravstvenim radnicima.

Skupština HNŽ je zatražila od Vlade F BiH da u što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru Prijedlog Zakona o financijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Razmatrajući inicijative zastupnika, Skupština HNŽ je donijela zaključak kojim se od Vlade HNŽ i nadležnog ministarstva traži izvješće o realizaciji zaključka Skupštine HNŽ o preispitivanju dodijeljenih koncesija za izgradnju mini hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 – priopćeno je iz Skupštine HNŽ.

Podijeli objavu