Naslovnica SERVISNE INFORMACIJE Danas počelo održavanje autoceste u zimskim uvjetima

Danas počelo održavanje autoceste u zimskim uvjetima

Podijeli objavu

Održavanje autoceste u zimskim uvjetima počinje 15.11.2017. i traje do 15.03.2018. godine što je definirano Pravilnikom o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15).

JP Autoceste FBiH u zimskom razdoblju održava 94 km izgrađenih dionica autoceste i to:

  • dionica Zenica jug  – Tarčin, dužine 84 km
  • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km

te 3,5 km brze ceste BC1 Butila – Briješće

Pored održavanja kolnika također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta  i platoa.  Na poddionici Zenica jug – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji.

Planom  zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te osiguravanje nesmetanog odvijanja prometa na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.

Na dionica Zvirovići – Bijača  vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica jug – Tarčin i brze ceste BC1 Butila – Briješće, postupkom javne nabavke, povjereni su tvrtki „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su tvrtki „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi – ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

  • Za poddionicu Zenica jug – Podlugovi: Punkt Visoko, benzinska crpka na petlji Visoko
  • Za  poddionicu Podlugovi – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo,
  • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I, II i III stupanj pripravnosti, a što obuhvaća stalna dežurstva na punktovima, redovnih i izvanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolnika prilikom manjih snježnih padalina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolnik posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od – 7 °C.

Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u ovisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo, poručuju iz Autocesta FBiH d.o.o. Mostar.

III stupanj pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega s kolnika, gdje se uz spomenutu mehanizaciju uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padalina.

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovoditelji punktova i prosljeđuju ih odgovornoj osobi za poslove informiranja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uvjetima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i poslijepodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Koristimo priliku skrenuti pozornos vozačima da tijekom snježnih padalina prilagode vožnju uvjetima na autocesti, čime znatno utječu na svoju sigurnost i na sigurnost drugih sudinika u prometu.

IZVORBrotnjo.info
Podijeli objavu