Naslovnica POLITIKA Sarajevo smislilo način kako općine blokirati pri uspostavi turističkih ureda: Iz boravišne...

Sarajevo smislilo način kako općine blokirati pri uspostavi turističkih ureda: Iz boravišne pristojbe se ne mogu isplaćivati plaće zaposlenima u turističkim organizacijama

Podijeli objavu

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o boravišnoj pristojbi FBiH koji uređuje osnovne pojmove u vezi boravišne pristojbe, obvezu, visinu i način njenog plaćanja, naplatu, uplatu i raspodjelu sredstava od ove pristojbe.

Boravišna pristojba je definirana kao naknada za korištenje turističke, komunalne i prometne infrastrukture i suprastrukture na području jedinice lokalne samouprave ili u turističkom mjestu koju plaća domaći ili strani državljanin, koji izvan svog mjesta prebivališta koristi uslugu noćenja u ugostiteljskom objektu za smještaj. Boravišnu pristojbu plaćaju i vlasnik plovila i sve osobe koje se na njemu nalaze dok je na vezu u luci.

Zakon poznaje međuopćinske, zatim Turističku organizaciju FBiH, turističke organizacije županija te gradova ili općina.

Boravišna pristojba je prihod Federacije BiH, županija i jedinice lokalne samouprave i raspoređuje se Turističkoj organizaciji FBiH, turističkim organizacijama županija, gradova i općina.

Visinu boravišne pristojbe, na prijedlog federalne ministrice okoliša i turizma, utvrđuje Vlada FBiH u prvoj polovini tekuće za sljedeću godinu.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne pristojbe raspoređuju se tako da 80 posto pripada proračunu jedinice lokalne samouprave, a po deset posto proračunima županija i Federacije BiH. Jedinica lokalne samouprave, županija i Federacija BiH su obvezni da odrede račun posebnih namjena na koji će biti doznačavana sredstva boravišne pristojbe.

Sredstva prikupljena po osnovu boravišne pristojbe isključivo se koriste za realizaciju programskih aktivnosti na promociji i unapređenju turizma, razvoj i unapređenje turističke ponude, za nabavku promotivnog materijala, odnosno davanje informacija i propagandnu djelatnost na promoviranju turističke vrijednosti jedinice lokalne samouprave, županije i Federacije BiH. Također služi i za postavljanje i održavanje turističke signalizacije.

Ova sredstva ne mogu biti korištena za financiranje troškova materijalnog poslovanja turističkih organizacija uspostavljenih u skladu s propisima iz oblasti turizma, niti za isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenima u turističkim organizacijama.

Turističke organizacije obvezne su u godišnjem izvješću o poslovanju, koji podnose osnivaču posebno iskazati visinu sredstava prikupljenih po osnovu boravišne pristohbe i svrhu njihovog trošenja.

Ukoliko bi bilo utvrđeno nenamjensko trošenje sredstva boravišne pristojbe, obvezan je njihov povrat u proračun Federacije BiH, županije i jedinice lokalne samouprave.

Naplatu boravišne pristojbe vrše ugostitelji koji pružaju usluge smještaja. Oni su je dužni naplatiti istovremeno s naplatom usluge smještaja. Ako davatelj usluga ne naplati boravišnu pristojbu, dužan je da je uplati na svoj teret.

 

IZVORVecernji.ba
Podijeli objavu