Naslovnica POLITIKA Zbog govora mržnje na internetu kazna zatvora od najmanje godinu dana!

Zbog govora mržnje na internetu kazna zatvora od najmanje godinu dana!

Podijeli objavu

Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se definira pojam javnog poticanja na nasilje i mržnju.

Navodi se da „tko putem tisks, radija, televizije, računalnih sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima poziva na nasilje i mržnju usmjerenu protiv grupe ili nekog člana takve grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, podrijetlo ili nacionalnu ili entičku pripadnost, spol, spolno opredjeljenje, rodni identitet, invaliditet ili bilo koje druge osobine, u slučaju kada je počinjenje izvršeno na način koji će poticati na nasilje i mržnju protiv grupe osoba ili člana neke grupe, o čemu odlučuje sud, kaznit će se kaznom zatvora najmanje jednu godinu“.

Kaznom iz prethodnog stavka kaznit će se „i tko na način kojim se potiče na nasilje ili mržnju protiv grupe ljudi ili nekog člana takve grupe zbog njihove rase, boje kože, vjeroispovijesti, podrijetla ili nacionalne ili etničke pripadnosti, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili bilo koje druge osobine javno odobrava, poriče ili grubo umanjuje, pravosnažnom odlukom međunarodnog ili domaćeg suda utvrđen zločin genocida, zločin protiv čovječnosti i ratni zločin iz članka 6., 7. i 8. Statuta stalnog Međunarodnog Kaznenog suda ili zločin iz članka 6. Povelje Međunarodnog vojnog suda, pridružene Londonskom sporazumu od 8. kolovoza 1945. godine i drugog međunarodnog suda koji prihvaća Bosna i Hercegovina“.

Prijedlogom zakona je definirano da se kazna zatvora zamjenjuje novčanom kaznom tako što se svaki dan izrečene kazne zatvora izjednačava sa 100 KM novčane kazne. Zakonske odredbe koje reguliraju zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom neće se primjenjivati na počinitelje kaznenih djela protiv integriteta BiH i kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom.

Predloženim zakonom je predviđeno izvršavanje kazne „kućnim zatvorom s elektronskim nadzorom“, čime bi se uštedjela znatna finansijska sredstva i rasteretili zatvorski sustavi i ljudski resursi. Ovakav način izvršenja kazne zatvora primjenjivao bi se za osobe koje su osuđene na kaznu zatvora do jedne godine, što podrazumijeva da se radi o lakšim kaznenim djelima. Ovaj način izdržavanja kazne znatno će doprinijeti pravovremenom upućivanju na izdržavanje kazne zatvora počinitelja osuđenih na duže kazne, odnosno teža kaznena djela.

Predloženim izmjenama je propisano da osuđeni za kazneno djelo protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom može biti uvjetno otpušten nakon izdržane dvije trećine te kazne.

Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona propisano je da se amnestija ne može dati za kaznena djela protiv integriteta BiH i kaznena djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih medunarodnim pravom, čime je ispunjena preporuka Radne grupe za prisilne nestanke.

Predlagač, Ministarstvo pravde, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonodavnoj proceduri, priopćeno je iz Vijeće ministara BiH.