Naslovnica POLITIKA Vlada FBiH se oglasila nakon 4.906 ugašenih požara da bi objasnila kako...

Vlada FBiH se oglasila nakon 4.906 ugašenih požara da bi objasnila kako se trebaju gasiti!

Podijeli objavu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj tematskoj sjednici, održanoj u Sarajevu, razmatrala i usvojila informaciju o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH.

Ovom prilikom zadužila je Federalnu upravu civilne zaštite (FUCZ) da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvano požarima na otvorenom prostoru i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju požarne opasnosti i rizika od požara na području FBiH.

Ova uprava je, također, zadužena da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima.

FUCZ treba, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrenuti inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura angažiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće, kojom bi ove procedure bile pojednostavljene, a vrijeme potrebno za njihovu primjenu skraćeno.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da putem županijskih tijela uprave nadležnih za šume i šumsko zemljište upozore poduzeća koja gospodare šumama na obvezu poduzimanja općih mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, kao i drugih koje su utvrđene propisima iz oblasti šumarstva i planovima zaštite šuma od požara.

Vlada je zaključila da je, s ciljem osiguravanja svih potrebnih uvjeta za zaštitu šuma od požara, potrebno intenzivirati aktivnosti na donošenju Zakona o šumama Federacije BiH.

Općinski i županijski stožeri civilne zaštite zaduženi su poduzeti sve potrebne radnje iz svoje nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organiziranju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara na području općine, grada i županije, te da redovito razmatraju stanje u ovoj oblasti s ciljem preduzimanja i otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno za unapređenje mjera zaštite od požara.

Županijske uprave, općinske i gradske službe civilne zaštite dužne su, u skladu s materijalnim mogućnostima, ubrzati aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u skladu s procjenama ugroženosti zaštite od požara općina, grada i županije.

Vlada Federacije BiH upoznata je sa Odlukom Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće na ovom području, zbog velikog požara u mjesnim zajednicama Doljani i Jablanica II. Odlukom je Općinski stožer civilne zaštite  Jablanica određen rukovoditi akcijama zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a Služba civilne i protupožarne zaštite Općine Jablanica kontinuirano pratiti stanje na terenu i Općinskom stožeru civilne zaštite predlaže mjere i aktivnosti za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Pravnim subjektima Općine Jablanica naređeno je stavljanje na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za gašenje požara s ciljem normalizacije života građana na ovom području. Također je građanima s područja ove općine naređeno da Općinskom stožeru civilne zaštite stave na raspolaganje sva raspoloživa sredstva i opremu potrebnu za gašenje požara.

Kako je navedeno u informaciji Federalne uprave civilne zaštite, u prvih sedam mjeseci ove godine požari šumskog zemljišta, suhe trave i niskog rastinja zahvatili su područja Mostara, Neuma, Stoca, Ravnog, Jablanice, Konjica, Čitluka, Čapljine, Ilijaša, Hadžića, Trnova, Zenice, Kaknja, Visokog, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Sanskog Mosta, Ključa, Velike Kladuše, Bosanskog Petrovca, Tuzle, Lukavca, Kalesije i Gračanice.

Prema podacima ove uprave, u ovom razdoblju evidentirano je 4.906 požara, od kojih je većina (3.785) izbila na otvorenom prostoru, a opožareno je 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave. U požarima je lakše ozlijeđeno 45, teško troje, a smrtno je stradalo 14 osoba.

Na osnovu izvješća Federalnog operativnog centra civilne zaštite o pojavama požara i praćenja stanja požarišta na području FBiH, vidljivo je kako je većina požara otvorenih prostora izazvana namjerno ili nepažnjom građana, najčešće prilikom čišćenja i spaljivanja biljnog otpada. Također, poduzeća koja gospodare šumama ne poduzimaju opće mjere zaštite od požara, kao što su organizovanje promatračko-dojavne službe, izrada i održavanje protupožarnih cesta, osiguranje ljudstva, opreme i sredstava za gašenje šumskih požara, zabrana uporabe vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi moglo doći do požara.

Otežavajuće okolnosti i problemi koji se svakodnevno javljaju u suzbijanju i gašenju velikih šumskih požara u FBiH su nedostatak odgovarajućih planova zaštite od požara koji, pored ostalog, bliže utvrđuju organizaciju zaštite od požara i način uprabe vatrogasnih jedinica, sustav upozoravanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehničku oprema i sredstva potrebna za gašenje, način opskrbe vodom, ceste, prilaze i prolaze za gašenje, suradnju svih vatrogasnih jedinica koje postoje, obaveze županija, općinskih i gradskih službi za upravu i izvršavanju predviđenih mjera zaštite od požara, te rokove za izvršenje predviđenih zadataka.

Problemi su i nepristupačnost požarištima usljed kontaminiranosti terena minama, nedovoljan broj profesionalnih vatrogasnih jedinica, neadekvatna kadrovsku popunjenost i opremljenost, kao i zastarjelost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara na svim razinama vlasti.

FUCZ kontinuirano prati stanje i koordinira aktivnostima u akcijama gašenja požara, tamo gdje je to potrebno, i neposredno sudjeluje s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima u saniranju stanja na terenu. Ova uprava i Federalni stožer civilne zaštite  su blagovremeno poduzimali mjere i aktivnosti na provođenju preventivnih i drugih mjera zaštite i spašavanja. FUCZ dodatno radi na aktivnostima s ciljem unapređenja zakonske regulative u oblasti zaštite i spašavanja i zaštite od požara, kao i planskih dokumenata u oblasti zaštite i spašavanja.

U proteklom periodu Uprava je imala izuzetno dobru suradnju sa Oružanim snagama BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH na angažiranju OS BiH u pružanju pomoći civilnim tijelima u reagiranju na prirodne ili druge nesreće na području FBiH i angažiranju helikoptera u gašenju požara iz zraka.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade FBiH posebno je bilo govora o stanju na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je za prvih sedam mjeseci ove godine zabilježeno 1.659 požara kojima je opožareno 4.869,10 hektara. Požar na planini Čvrsnici u općini Jablanica, inače najvećeg obima i intenziteta, nastao je usljed udara groma i zbog nepristupačnog terena još nije ugašen.

Kako bi bile realizirane planirane aktivnosti na gašenju požara na jednom od tri kraka ovog požarišta, na zahtjev FUCZ su angažovana tri helikoptera OS BiH, od čega su dva prevozila ljudstvo sa opremom i tehnikom za gašenje požara iz Blidinja u Crepulje, odakle su gasili požar i pravili protupožarne prosjeke. Treći helikopter je bio angažiran za gašenje požara i dostavu vode na mjesto Crepulja. U ove aktivnosti uključeno je 100 uposlenika FUCZ-a (i raspoloživa oprema i tehnika), 10 vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ Kantona Sarajevo, šest vatrogasca iz Jablanice, pet pripadnika Gorske službe spašavanja i pet radnika Šumarije. U tijeku jučerašnjeg dana  na lokaciji Velikog sljemena uspješno je odvojeno požarište od dijela platoa Čvrsnice i tako spašena borova šuma, navedeno je u danas razmatranoj informaciji.

Vlada je danas iskazala zahvalnost za napore koje poduzimaju pripadnici civilne zaštite, vatrogasci i svi drugi uključeni u gašenje požara.

Vlada će svim raspoloživim kapacitetima podržati Federalnu upravu civilne zaštite u naporima da sanira stanje na terenu.

Danas je zaključeno i da će biti održana sjednica Federalnog stožera civilne zaštite u proširenom sastavu posvećena realizaciji današnjih zaključaka, priopćeno je iz Vlade FBiH.

IZVORBrotnjo.info
Podijeli objavu