Naslovnica PROMO Oglas za posao: Sarajevski kiseljak zapošljava u Distributivnom skladištu Čitluk

Oglas za posao: Sarajevski kiseljak zapošljava u Distributivnom skladištu Čitluk

Podijeli objavu

Želiš napraviti korak dalje i napredovati unutar kompanije ili početi nešto sasvim novo?

Tražimo Voditelja distributivnog skladišta u Sarajevskom kiseljaku i željno isčekujemo tvoju prijavu!

Ponosni smo nositelj preko 190 godina duge tradicije i moderan prvak u proizvodnji mineralnih voda i sokova te djelujemo unutar Grupe pića u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Mađarskoj i Sloveniji.

Gradimo snažne brendove, kao i snažne zaposlenike, i zato naš uspjeh dolazi upravo od naših ljudi. Zajedništvom, inovacijama, izvrsnošću, povjerenjem i kontinuiranim učenjem stvaramo vrhunske proizvode i nastavljamo biti dokazano najbolji u regiji. Zbog toga pravu osobu tražimo upravo u našim redovima.

Uključite se u proces odabira za radno mjesto…

Voditelj distributivnog skladišta

(ž/m)
___________________________________________
Distributivno skladište Čitluk

ŠTO ĆEŠ RADITI?
Upravlja skladištem, organizirajući rad utovara, istovara i manipulacije robe unutar skladišta u suradnji s voditeljima smjene.
Odgovara za pravovremeno i nesmetano primanje i otpremanje robe u/iz skladišta te za pravovremenu pripremu robe za utovar i otpremu, vodeći brigu o ispravnosti i pravilnoj eksploataciji manipulacijskih sredstava unutar skladišta.
Priprema provedbu kontrolnih inventura te odgovara za stanje robe na skladištu.
Brine o potrebnom broju stalno i privremeno zaposlenog osoblja u manipulaciji robama.
Vodi dnevne i periodične evidencije o poslovanju skladišta; zalihama i manipuliranim količinama robe kao i o radu osoblja te eksploataciji manipulacijskih sredstava te izrađuje potrebne izvještaje.
Vodi dnevne i periodične evidencije o radu skladišnog osoblja te mjesečno dostavlja izvještaje o obavljenom radu za obračun plaća.
Prati i predlaže implementaciju novih tehnologija/sredstava/opreme za učinkovitiji rad skladišta, kao i potrebe za dodatnim edukacijama zaposlenika.
Planira i upravlja odabirom članova tima te osigurava visoku razinu angažiranosti, učinkovitosti i razvoja članova tima.
Obavlja i ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog.

ŠTO OD TEBE OČEKUJEMO?
SSS/VSS
5 godina radnog iskustva
Iskustvo na istoj ili sličnim pozicijama
Iskustvo vođenja tima
Poznavanje propisa skladišnog poslovanja
Poželjno poznavanje rada u SAP-u

ZAŠTO ODABRATI NAS?
Vodeći smo proizvođač i distributer mineralnih voda i bezalkoholnih napitaka na tržištu regije
Svi naši novi zaposlenici sudjeluju u strukturiranom programu uvođenja u posao
Njegujemo kulturu zajedništva i inovacija u kojoj se cijene različiti pogledi u stvaranju novih ideja
Naši zaposlenici imaju pravo na mnogobrojne novčane pogodnosti, od božićnice, darova za djecu do regresa

Prijavi se na naš oglas do 15.12.2022. na mail ljudski.resursi@sarajevski-kiseljak.com


 

Želiš napraviti korak dalje i napredovati unutar kompanije ili početi nešto sasvim novo?

Tražimo Voditelja smjene u Sarajevskom kiseljaku i željno isčekujemo tvoju prijavu!

Ponosni smo nositelj preko 190 godina duge tradicije i moderan prvak u proizvodnji mineralnih voda i sokova te djelujemo unutar Grupe pića u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Mađarskoj i Sloveniji.

Gradimo snažne brendove, kao i snažne zaposlenike, i zato naš uspjeh dolazi upravo od naših ljudi. Zajedništvom, inovacijama, izvrsnošću, povjerenjem i kontinuiranim učenjem stvaramo vrhunske proizvode i nastavljamo biti dokazano najbolji u regiji. Zbog toga pravu osobu tražimo upravo u našim redovima.

Uključite se u proces odabira za radno mjesto…

Voditelj smjene

(ž/m)
___________________________________________
Distributivno skladište Čitluk


ŠTO ĆEŠ RADITI?

-Izmjena dnevnih i smjenskih rasporeda aktivnosti skladištara, vozača viličara, komisionera i skladišnih radnika.
-Sažima dnevne podatke, priprema i šalje periodične izvještaje o rokovima trajanja robe i izlazima robe Voditelju skladišta i Službi upravljanja zalihama.
-Kontinuirano prati učinak skladišnog osoblja u smjeni uspoređujući trenutno opterećenje i projekciju dinamike radnih zadataka te u suradnji s Voditeljem skladišta sudjeluje u kreiranju stimulativnog dijela plaće djelatnika u skladištu.
-Sukladno prioritetima, organizira dinamiku utovara vozila na utovaru/istovaru.
-Brine o redovitom održavanju opreme i sredstava za rad, naručuje servisne intervencije za opremu, Ukoliko je osposobljen prema potrebi upravlja viličarom, Prikuplja i objedinjuje podatke iz dnevnika rada viličara.
-Mentorstvo i nadzor rada novih djelatnika u skladištu. Sudjeluje u pripremi i provedbi inventure skladišta.
-Upravljanje zalihom na skladišti – ograničena/neograničena upotreba. Prati popunjenost kontejnera sa otpadom te po potrebi naručuje odvoz/ zamjenu.
-Obavljati i ostale poslove prema nalogu neposredno nadređenog

ŠTO OD TEBE OČEKUJEMO?
-SSS
-3 godine radnog iskustva
-Informatička pismenost/poznavanje rada na računaru
-Poželjno poznavanje rada u specifičnim skladišnim sustavima (SAP)

ZAŠTO ODABRATI NAS?

-Vodeći smo proizvođač i distributer mineralnih voda i bezalkoholnih napitaka na tržištu regije
-Svi naši novi zaposlenici sudjeluju u strukturiranom programu uvođenja u posao
-Pratimo radni učinak naših zaposlenika i pružamo im podršku u daljnjem razvoju
-Potičemo svakodnevno učenje naših zaposlenika kroz razne razvojne aktivnosti, interne i eksterne edukacije
-Njegujemo kulturu zajedništva i inovacija u kojoj se cijene različiti pogledi u stvaranju novih ideja
-Naši zaposlenici imaju pravo na mnogobrojne novčane pogodnosti, od božićnice, darova za djecu do regresa

Prijavi se na naš oglas do 15.12.2022. na mail ljudski.resursi@sarajevski-kiseljak.com


 

Želiš napraviti korak dalje i napredovati unutar kompanije ili početi nešto sasvim novo?

Tražimo Vozača kamiona u Sarajevskom kiseljaku i željno isčekujemo tvoju prijavu!

Ponosni smo nositelj preko 190 godina duge tradicije i moderan prvak u proizvodnji mineralnih voda i sokova te djelujemo unutar Grupe pića u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Mađarskoj i Sloveniji.

Gradimo snažne brendove, kao i snažne zaposlenike, i zato naš uspjeh dolazi upravo od naših ljudi. Zajedništvom, inovacijama, izvrsnošću, povjerenjem i kontinuiranim učenjem stvaramo vrhunske proizvode i nastavljamo biti dokazano najbolji u regiji. Zbog toga pravu osobu tražimo upravo u našim redovima.

Uključite se u proces odabira za radno mjesto…

Vozač

(ž/m)
___________________________________________
Distributivno skladište Čitluk

ŠTO ĆEŠ RADITI?
Upravljati teretnim vozilom poštujući važeće zakonske propise iz sigurnosti prometa te poštujući dnevne rute dostave
Na dostavnim mjestima kupaca vršiti utovar i istovar gotovih proizvoda, POS materijala, povratne ambalaže
Voditi dnevne, tjedne, mjesečne evidencije na uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahograf) te vrši potvrdu izvršenja dostava
Brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i opreme, pridržavanju mjera rada na siguran način te održavanju urednosti vozila, kabinskog i tovarnog prostora
Brinuti za količinu i ispravnost robe, POS materijala na vozilu
Točno i pravovremeno ispunjava popratnu dokumentaciju (teretni list, otpremnica/povratnica, zahtjev za primopredaju/povrat osnovnog sredstva)

ŠTO OD TEBE OČEKUJEMO?
SSS/KV vozač
Profesionalna vozačka dozvola C kategorije
Minimalno godinu dana radnog iskustva u radu na
poslovima sa C kategorijom

ZAŠTO ODABRATI NAS?
Vodeći smo proizvođač i distributer mineralnih voda i bezalkoholnih napitaka na tržištu regije
Svi naši novi zaposlenici sudjeluju u strukturiranom programu uvođenja u posao
Njegujemo kulturu zajedništva i inovacija u kojoj se cijene različiti pogledi u stvaranju novih ideja
Naši zaposlenici imaju pravo na mnogobrojne novčane pogodnosti, od božićnice, darova za djecu do regresa

Prijavi se na naš oglas do 15.12.2022. na mail ljudski.resursi@sarajevski-kiseljak.com

 

 

 

 

Podijeli objavu