Naslovnica POLITIKA Poslodavci poručili Vladi FBiH: Dopustite povećanje plaća do 400 KM od 1.1.2024.!

Poslodavci poručili Vladi FBiH: Dopustite povećanje plaća do 400 KM od 1.1.2024.!

Podijeli objavu

Za povećanje plaća do 400 KM zaposlenima u realnom sektoru ne bi se plaćali porezi i doprinosi, a primjena bi počela od 1.1.2024. godine

Kako postoje male ili nikakve šanse da do kraja godine budu usvojeni fiskalni zakoni kojima bi se smanjili porezi i doprinosi na plaće, Udruga poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo poziva Vladu FBiH da donese i u hitnu parlamentarnu proceduru uputi potrebne izmjene i dopune zakona koje bi omogućile povećanja plaća zaposlenima u realnom sektoru u FBiH u iznosu do 400 KM, bez plaćanja poreza i doprinosa na ovaj iznos.

„Od svibnja čekamo da vidimo prijedloge novih zakona Vlade FBiH o doprinosima i dohotku. Osim tvrdnji da će novi doprinosi na plaće iznositi 28 posto, službeno nikada nismo dobili ni jedan dokument koji se odnosi na ovu materiju. U idealnim uvjetima, kada bi odmah donijeli ove zakone i usvojili ih do Nove godine, njihova primjena bi počela tek u srpnju sljedeće godine. Zbog toga mislimo da Vlada FBiH treba hitno predložiti, a Parlament FBiH usvojiti, izmjene i dopune zakona kojima bi se omogućilo povećanje plaće do 400 KM, s tim da se ovaj iznos povećanja plaće ne oporezuje“, kaže Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Predsjednik UPFBiH naglašava kako se radi o izmjenama i dopunama zakonskih rješenja koja bi bila privremenog karaktera, odnosno, vrijedila bi do donošenja novih zakona o doprinosima i dohotku FBiH.

UPFBiH je još krajem prošle godine pokrenulo aktivnosti i preko ovlaštenih predlagača zakona, u hitnu parlamentarnu proceduru uputilo inicijativu za izmjene i dopune Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dohodak FBiH. Konačan cilj izmjena i dopuna ovih zakona bio je povećanje svih plaća zaposlenih u realnom sektoru koje bi iznosilo do 400 KM. Ove prijedloge Vlada FBiH je odbila i obećala donošenje fiskalnih zakona kojima će opterećenje plaća biti značajno smanjeno.

Kako do toga nije došlo, UPFBiH predlaže, hitno usvajanje izmjena i dopuna zakona koje bi omogućilo povećanje plaće uposlenika za neoporezivih do 400 KM.  To bi omogućilo da ukupno povećanje plaće ide izravno radnicima, čime bi se, barem djelomično poboljšao njihov status.

Iz UPFBiH još jednom naglašavaju hitnost donošenja ovih izmjena i dopuna, kako bi se zaposlenima u realnom sektoru pomoglo da lakše podnesu povećane troškove života, a istovremeno barem dijelom zaustavio odlazak kvalificirane radne snage iz BiH.

„Nažalost, ostvarila su se naša predviđanja da ćemo izgubiti 2023. godinu kada je u pitanju donošenje reformskih zakona, koji bi omogućili smanjenje poreza i doprinosa i povećanje plaća zaposlenima u realnom sektoru. Kako ne bismo izgubili i 2024. godinu, inzistiramo na hitnom donošenju zakonskih rješenja koja će omogućiti povećanje plaća do 400 KM zaposlenima u realnom sektoru. Za ovaj iznos povećanja se ne bi plaćali porezi i doprinosi, a primjena bi počela od 1.1.2024. godine“, kaže Smailbegović.

Biznisinfo.ba

Podijeli objavu