Naslovnica Zdravlje ZZO HNŽ planira proširiti prava osiguranika i povećati financijska izdvajanja za zdravstvene...

ZZO HNŽ planira proširiti prava osiguranika i povećati financijska izdvajanja za zdravstvene ustanove

Podijeli objavu

Po nalogu direktorice Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ, mr. sc. Ane Vidačak dr. med., a temeljem zahtjeva udruga osiguranika i iskazanih potreba ugovornih zdravstvenih ustanova iz HNŽ Stručna služba Zavoda održala je sastanak na kojemu je razmatrala proširenje prava osiguranika i povećanje sredstava za ugovorne zdravstvene ustanove u odnosu na financijske mogućnosti Zavoda za 2024. godinu.

Kako je kazala direktorica Vidačak Zavod treba iskoristiti sve svoje kapacitete kako bi prava osiguranika i financiranje ugovornih zdravstvenih ustanova, u 2024. godini, podigao na veću razinu.

„Zavod je institucija koja se svim svojim kapacitetima treba posvetiti kontinuiranom povećanju prava osiguranika i financiranja ugovornih zdravstvenih ustanova iz HNŽ koje pružaju usluge zdravstvene zaštite našim osiguranicima odnosno pacijentima. Kada je riječ o pravima osiguranika cilj nam je proširiti listu lijekova, listu ortopedskih pomagala i druga prava osiguranika sukladno stvarnim potrebama osiguranika koje osiguranici i predstavnici udruga osiguranika svakodnevno komuniciraju sa Zavodom. Također, povećat ćemo sredstva za financiranje usluga zdravstvene zaštite koje pružaju ugovorne zdravstvene ustanove u HNŽ čime želimo povećati kvalitetu i obujam usluga koje pružaju, ali i utjecati na stabilnost cjelokupnog zdravstvenog sustava ove Županije. Naravno, sva ova povećanja bit će usuglašena sa financijskim mogućnostima Zavoda“, rekla je direktorica Vidačak.

Temeljem naloga direktorice Vidačak i zaključaka s održanog sastanka, nadležne službe Zavoda izrađuju prijedlog Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za 2024. godinu. Po usvajanju istog od strane Upravnog vijeća javnost će biti upoznata sa svim novinama koje je Zavod planirao, a odnose se na prava osiguranika i financiranje usluga zdravstvene zaštite.

Podijeli objavu