Naslovnica POLITIKA Novac za 105 projekata od prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje...

Novac za 105 projekata od prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Podijeli objavu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 4. sjednici, a na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u iznosu od 516.443 KM uplaćenih u Proračun FBiH u 2022. godini.

Ovim sredstvima financira se ukupno 105 programa i projekata, a koje je Federalno ministarstvo nakon provedenog javnog poziva predložilo Vladi.

Sa 94.146 KM se financira 19 programa i projekata iz oblasti „Zaštita prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije prosjačenja“, dok se sa iznosom od 422.297 KM financira 86 programa i projekata iz oblasti „Sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki“.

Rezultate raspodjele sredstava iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću možete pogledati OVDJE

Podijeli objavu