Naslovnica POLITIKA Vlada HNŽ prihvatila Izvješće o radu Koordinacijskoga tijela za prevenciju, zaštitu i...

Vlada HNŽ prihvatila Izvješće o radu Koordinacijskoga tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji

Podijeli objavu

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 201. redovitoj sjednici, usvojila Odluku o usvajanju Izvješća o radu Koordinacijskoga tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje HNŽ-a.

Koordinacijsko tijelo, ustrojeno u studenom 2019. godine, na osnovu Zakona o zaštititi od nasilja u obitelji izradilo je dvogodišnji Plan i Program za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji. Planom i Programom kojeg je Vlada usvojila u listopada 2020., kao strateški ciljevi postavljeni su: razvoj, provođenje i praćenje programa mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelju u odgojno-obrazovnim ustanovama, uspostavljanje i jačanje međunarodne suradnje i partnerstva, edukacija stručnjaka koji rade na području zaštite od nasilja u obitelji i podizanje svijesti, promocija nenasilnoga ponašanja i stabilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji. U Izvješću su istaknute sve aktivnosti koje su implementirane s ciljem realiziranja u programu mjera postavljenih strateških ciljeva. Koordinacijsko tijelo izradilo je i Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u obitelji za HNŽ koji je Vlada usvojila, a koji će sutra (četvrtak, 10. svibnja) biti službeno potpisan.

Usvojen je i Prijedlog Programa rada Vlade HNŽ-a za tekuću godinu, u sklopu kojeg su utvrđeni prioritetni ciljevi Vlade u ostvarivanju zacrtane vizije o Hercegovačko-neretvanskoj županiji kao gospodarski i društveno najrazvijenijoj regiji u BiH. Tim su dokumentom predviđene mjere čije će realiziranje doprinijeti cilju da HNŽ bude mjestom ugodnoga življenja i visokoga životnog standarda, s jakim poduzetništvom koje se zasniva na malim i srednjim poduzećima, poljoprivredi i turizmu. Jedan od najvažnijih prioriteta održivost je javnih financija, s ciljem realiziranja planiranih aktivnosti u svezi s potporom gospodarstvu, obrazovanju, mladima, športu, kulturi i projektima od značaja za lokalne sredine.

Vezano za poboljšanje kvalitete života građana, uz niz aktivnosti koje se odnose na djelotvoran sustav zdravstva i učinkovitu socijalnu zaštitu, Vlada će nastaviti s aktivnostima na poboljšanju materijalnoga položaja korisnika braniteljsko-invalidske skrbi te s potporom mladima kroz obavljanje vježbeničkoga staža u institucijama HNŽ-a, dodjelu stipendija i subvencija, potporu mladim znanstvenicima i dr.

Također, Vlada će nastaviti aktivno sudjelovati u radu regionalnih organizacija čija je članica, osobito Jadransko-jonske euroregije, sve s ciljem poboljšanja gospodarskih aktivnosti i promocije potencijala Županije. Također, nastavit će i s aktivnostima na jačanju institucionalnih kapaciteta te stvaranju uvjeta za kvalitetno apliciranje na različne, osobito IPA fondove.

Vlada je danas usvojila i Odluku o davanju suglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva, u skladu s Protokolom o suradnji između Razvojne banke FBiH i HNŽ-a.

Usvojena je Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar događajem od značaja za HNŽ-a u 2023. godini jer sveobuhvatno prezentira i promovira gospodarsku djelatnost. Ovaj se sajam smatra najozbiljnijom gospodarskom manifestacijom u BiH te će Vlada HNŽ-a na sljedećoj sjednici usvojiti Odluku o potpori njegovu održavanju u ukupnomu iznosu od 60.000,00 KM.

Usvojena je i Odluku o odobravanju načina implementiranja novčanih sredstva osiguranih u Proračunu o unutarnjoj preraspodijeli novčanih sredstava predviđenih u Proračunu HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu prometa i veza – Upravi za ceste, u iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 100.000,00 KM bit će doznačena Gradu Mostaru koji provodi aktivnosti na lokalnim cestama u Raškoj Gori te općini Prozor-Rama – u iznosu od 300.000,00 KM za rekonstrukciju R-418 Prozor-Varvara-križanje nova gospodarska zona Varvara-Izlaz.

Vlada je primila k znanju Informaciju o neprovođenju Zakona o građenju HNŽ-a i Zakona o komunalnoj djelatnosti na prostoru Općine Jablanica.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojena je i Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po Odluci Vlade)”.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, osim ovih, usvojila je i niz drugih odluka, zaključaka i informacija

Podijeli objavu