Naslovnica POLITIKA Vlada HNŽ održala 200. sjednicu: 4 milijuna KM za izvansudske nagodbe

Vlada HNŽ održala 200. sjednicu: 4 milijuna KM za izvansudske nagodbe

Podijeli objavu

Na danas održanoj 200. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je, nastavljajući aktivnosti vezane za rješavanje pravomoćnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi, usvojila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o izvansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenom ugovoru u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Ovom Odlukom obuhvaćena su potraživanja tražitelja po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na umirovljenja, bolesti tražitelja, potraživanja ili bolest člana obitelji, kao i zaprimljene prijave po kojima je uzeta u obzir pravomoćnost presude i dužina trajanja sudskog postupka.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač HNŽ za 2022. godinu i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” Mostar, Opće bolnice Konjic i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ.

Resorni ministar uvodno je upoznao članove Vlade o izvješćima o kojima su opširnije govorili predstavnici zdravstvenih ustanova. U svom obrazlaganju predstavnici zdravstvenih ustanova izrazili su zahvalnost Vladi, koja je redovitim proračunskim sredstvima, ali i izvanrednim odlukama o financijskim potporama značajno pomogla u stabiliziranju poslovanja njihovih ustanova. Također su istaknuli kako bi bez razumijevanja i potpore Vlade bolnice bile u puno težoj financijskoj situaciji, a njihovo poslovanje dodatno otežano. Usvojena izvješća upućena su u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Razlog za donošenje dopuna Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ proizlazi iz činjenice da je stupio na snagu federalni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, a sve u cilju utvrđivanja jedinstvene primjene prioriteta pri zapošljavanju branitelja i članova njihove obitelji u HNŽ.

Vlada je usvojila Prijedlog Izvješća o radu Vlade, te izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2022. godinu.

Istaknuto je kako je Vlada i tijekom 2022. godine nastavila provoditi aktivnosti i projekte u svim područjima djelovanja – gospodarstvu, turizmu, poljoprivredi, obrazovanju, kulturi, sportu, brizi za socijalne kategorije, te braniteljskoj populaciji.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Vlada je usvojila Odluku o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ za 2023. godinu Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo u iznosu od 624.894,09 KM za izdatke iz namjenskih sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda.

Također je razmotrila i prihvatila Program rada za izradbu/ažuriranje Plana zaštite od požara HNŽ, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2023. godinu, te Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2022. godinu.

U cilju jačanja gospodarskog razvitka HNŽ, Vlada je usvojila više odluka o izmjeni odluke o dodjeli koncesija i više odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije na području Mostara i Stoca.

Nastavljajući višegodišnju praksu prijema vježbenika u županijska tijela uprave, upravne organizacije i druge službe, tijela i institucije Hercegovačko-neretvanske županije, Vlada je donijela Odluku o pokretanju procedure za raspisivanje Javnog natječaja za prijam 100 vježbenika.

Inače, Vlada je do sada za više od 1000 mladih ljudi omogućila osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovali, te im na taj način omogućila integriranje na tržištu rada.

Usvojen i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja

Podijeli objavu