Naslovnica LOKALNO Općinsko vijeće Čitluk održalo 24. redovitu sjednicu

Općinsko vijeće Čitluk održalo 24. redovitu sjednicu

Podijeli objavu

Općinsko vijeće Čitluk ponedjeljak 27. veljače u Hotelu Brotnjo održalo je svoju 24. redoviti sjednicu. Na početku sjednice Predrag Smoljan, predsjednik OV Čitluk, upoznao je nazočne vijećnice i vijećnike sa procedurom koja je prethodila sazivanju i održavanju sjednice te ovom prilikom naglasio prijedlog da se dnevni red iz saziva dopuni uvrštavanjem dvije dodatne točke.

Uz točke dnevnog reda iz saziva za sjednicu, u prijedlog dnevnog reda 24. sjednice uvrštene su točke Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom općinske uprave Općine Čitluk i Općinskog vijeća Čitluk te Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Čitluk ispred Općinskog vijeća Čitluk, što su vijećnice i vijećnici jednoglasno podržali.

Jednoglasno su usvojeni i prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za gospodarstvo, koje je na sjednici obrazložila pomoćnica načelnika Jasna Karačič, kao i prijedlozi za rješavanje pitanja ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koje je obrazložio pomoćnik načelnika Franimir Pervan.

Valja napomenuti kako je jedan od prijedloga ispred Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove bila Odluka o pristupanju izradi katastra komunalnih uređaja općine Čitluk. Nakon usvajanja ove odluke pristupit će se izradi katastra komunalnih uređaja za općinu Čitluk te se usvajanjem ove odluke vlasnici komunalnih uređaja obvezuju da u roku od tri mjeseca od donošenja odluke Službi za geodetske i imovinsko – pravne poslove općine Čitluk dostave geodetske elaborate za sve postojeće komunalne uređaje. Predmetni katastar komunalnih usluga poslužit će kako bi Općina Čitluk imala zbirnu i tehničku evidenciju nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja za područje cijele općine.

Na 24. sjednici Općinskog vijeća Čitluk imenovano je Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk. Predrag Smoljan imenovan je za predsjednika Povjerenstva, Marin Radišić za zamjenik predsjednika, a za članove su imenovani: fra Miro Šego, Zdenko Markota, Željko Planinić, Tihomir Prusina i Jure Džida. Članovi Povjerenstva u svom jednogodišnjem mandatu postupat će sukladno odredbama Odluke o dodijeli javnih priznanja Općine Čitluk.

Također, na 24. sjednici Općinsko vijeće Čitluk osvojilo je akte vezane za imenovanja i razrješenja članova svojih radnih tijela. Tako je Josip Grbavac razriješen dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise OV Čitluk, dok je za člana navedenog odbora imenovan vijećnik Goran Božić. Vijećnik Goran Božić je na današnjoj sjednici razriješen dužnosti člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša OV Čitluk, a za novu članicu ovog odbora imenovana je vijećnica Ilijana Sušac.

Odredbe rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Čitluk i akte vezane za razrješenja i imenovanja članova radnih tijela Općinskog vijeća Čitluk obrazložio je Ivo Bevanda, tajnik Općinskog vijeća Čitluk, koji je obrazložio i potrebu izmjena i dopuna statuta osnovnih škola s područja općine Čitluk.

Vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Čitluk na današnjoj sjednici jednoglasno su podržali zaključke za davanje suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola s područja općine Čitluk. Izmjene i dopune statuta Osnovne škole fra Didaka Buntića Čitluk, Osnovne škole Čerin, Osnovne škole Bijakovići i Osnovne glazbene škole Brotnjo uglavnom se odnose na mandat ravnatelja u trajanju od četiri godine i obvezu škole da imenovanoj osobi nakon isteka mandata osigura radno mjesto u skladu sa stručnom spremom i radnom sposobnosti.

Većinom glasova na 24. sjednici usvojena je Odluka o ispitivanju zadovoljstva građana radom općinske uprave Općine Čitluk i Općinskog vijeća Čitluk. Ovom odlukom utvrđena je obaveza ispitivanja zadovoljstva građana radom općinske uprave Općine Čitluk i Općinskog vijeća Čitluk s ciljem unapređenja komunikacije sa žiteljima općine, prikupljanja informacija o zadovoljstvu žitelja vršenjem poslova iz nadležnosti spomenutih i unapređenja kvalitete usluga i dvosmjerne komunikacije sa žiteljima. Ovakav oblik anketiranja utvrđen je Projektom općinskog, okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg implementira UNDP u BiH, a u kojem Općina Čitluk aktivno sudjeluje.

Za člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Čitluk ispred Općinskog vijeća Čitluk na 24. sjednici OV Čitluk imenovan je vijećnik Mario Milićević.

Citluk.ba

Podijeli objavu