Naslovnica LOKALNO Za KIC 1,4 milijuna KM, školske dvorane 700.000 KM, novorođenčad 50.000 KM…

Za KIC 1,4 milijuna KM, školske dvorane 700.000 KM, novorođenčad 50.000 KM…

Podijeli objavu

Proračun općine Čitluk za 2023. iznosi 12.500.000 KM. Načelnik Radišić kao najvažniji projekt ističe izgradnju Kulturno-informativnog centra. Za ceste je u planu 900.000 KM, Dom zdravlja 300.000 KM…

Godišnji proračun općine Čitluk za 2023. godinu iznosi 12.500.000 KM. U tom su iznosu planirani prihodi, primici i kreditna zaduženja, a također i rashodi te izdaci, piše Večernji list BiH.

Kad se usporedi s prvom usvojenom proračunskom verzijom za 2022., veći je za 1.675.000 KM, a u usporedbi s rebalansiranim proračunom za 2022., razlika je gotovo milijun KM u korist ovogodišnjeg (950.000 KM).

Servisna prometnica

U ukupnim prihodima i primicima najveći iznos planiran je od prihoda od poreza – 6,384.000 KM, od neporeznih prihoda 2.916.000 KM, od tekućih potpora 640.000 KM, kapitalnih potpora 1.150.000 KM, od viška prihoda iz prethodne godine, tj. neutrošenih sredstava iz namjenskog kredita 1,400.000 KM…

U planu proračunskih rashoda za tekuću pričuvu od 10.000 KM i tekuće izdatke – plaće i naknade troškova zaposlenih u općinskoj upravi, doprinose, izdatke za materijal i usluge, tekuće transfere predviđeno je 6.897.000 KM te za kapitalne rashode 5.603.000 KM, što daje ukupni planirani proračun od 12.500.000 KM.

U ovoj godini općinska vlast planirala je više različitih projekata. Izvori financiranja su različiti, a jednim dijelom financiraju se i iz općinskog proračuna. U tijeku je izgradnja sportske dvorane Srednje škole dr. fra Slavka Barbarića, izgradnja sportske dvorane i dogradnja zgrade OŠ Bijakovići, zamjena dotrajalih otvora, preuređenje krova i utopljavanje zgrade te škole.

– Trenutačno je naš najvažniji projekt u 2023. izgradnja Kulturno-informativnog centra Čitluk. Nalazi se na mjestu stare srušene zgrade KIC-a u Čitluku i njegova vrijednost bez opreme veća je od 2,000.000 KM. Nakon početka radova i uklanjanja jednog dijela objekta, koji je prema projektnom rješenju predviđen za rušenje, ispostavilo se da je i drugi dio objekta koji je bio predviđen za rekonstrukciju u tako lošem stanju da su sudski vještak građevinske struke i projektant zaključili da je potrebno i njega ukloniti te u dogovoru s investitorom izraditi novi projekt. To je i učinjeno, stari dotrajali objekt u cijelosti je uklonjen, urađena je izmjena glavnog projekta i sada se utvrđuje mogućnost da se, u skladu s odredbama zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavama BiH, nastave radovi na temelju sklopljenog ugovora ili će se objaviti novi natječaj – kaže Marin Radišić, načelnik općine Čitluk. Za izgradnju nove zgrade KIC-a podignut je namjenski kredit kod Razvojne banke FBiH od 1.700.000 KM, dio je utrošen, a preostalih 1.400.000 KM preneseno je u proračun za 2023.

– U 2023. u planu je izgradnja servisne prometnice u gospodarskoj zoni Tromeđa – Međugorje, izgradnja druge faze fekalne i oborinske kanalizacije u Međugorju – kanalizacijski vod K2 i KO2, izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Rudarskoj ulici u Čitluku. Nastavit će se radovi na kanalizacijskom vodu K6 i K1 sekundarne mreže u naseljima Međugorje i Bijakovići koji je sastavni dio projekta WATSAN u FBiH. Izgradnjom svih tih kanalizacijskih vodova omogućit će se priključenje novih korisnika na kanalizacijski sustav.

Općina Čitluk nastavit će sa sudjelovanjem u projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, druga faza, zajedničkom projektu vlade Švicarske i vlade Švedske, koji podržava i provodi UNDP u BiH. U sklopu tog projekta završit će se važni projekti u četirima mjesnim zajednicama: Čerin, Vionica, Donji Hamzići i Gradnići – najavljuje načelnik Radišić.

U kapitalnim rashodima proračuna za 2023. za izgradnju sportske dvorane SŠ dr. fra Slavka Barbarića predviđeno je 500.000 KM, izgradnju sportske dvorane OŠ Bijakovići 200.000 KM, za objekte vodovoda, kanalizacije, druge faze projekta MEG ​450.000 KM, za nastavak postavljanja nove rasvjete i zamjenu postojeće rasvjete LED rasvjetom 255.000 KM, sanaciju i izgradnju mjesnih cesta, nogostupa, kružnih tokova 900.000 KM, izgradnju parkova i spomenika 100.000 KM, kapitalni transfer JP “Broting” za sanaciju i izgradnju mjesnih cesta i izvođenje kapitalnih projekata 750.000 KM, kapitalni transfer mjesnim zajednicama 250.000 KM…

Stipendije studentima

U tekućim transferima KIC-u izdvojeno je 186.000 KM, Centru za socijalni rad 290.000 KM, Domu zdravlja za hitnu pomoć, sufinanciranje pripravnika i transfere Vlade HNŽ-a za potpisane kolektive ugovore 300.000 KM, ustanovi za rehabilitaciju “Sv. Josip Radnik” 170.000 KM, potporu roditeljima za novorođenče 50.000 KM, za stipendije studentima 50.000 KM. Za troškove besplatnog prijevoza osnovaca planirano je 420.000 KM, obrazovanje (OŠ u Čitluku, Bijakovićima i Čerinu, Osnovna glazbena škola Brotnjo i Dječji vrtić Čitluk) 370.000 KM, za sistematske preglede osnovaca 30.000 KM, udrugama građana 90.000 KM, RTV HB 47.520 KM, Crvenom križu Čitluk 31.000 KM, Vatrogasnom društvu 36.000 KM, političkim strankama 70.000 KM, HGSS-u Čitluk 15.000 KM, Športskom savezu Brotnja 200.000 KM…

Večernji List

Podijeli objavu