Naslovnica POLJOPRIVREDA Preporuke u maslinicima za mjesec kolovoz

Preporuke u maslinicima za mjesec kolovoz

Podijeli objavu

U mjesecu kolovozu agrotehnička mjera navodnjavanja se nastavlja iz prethodnog mjeseca kako bi se osigurao urod. Kako bi osigurali urod količinu vode koja se primjenjuje u navodnjavanju trebamo povećati ovisno o starosti sadnica maslina naspram proteklog mjeseca, pa tako mlade masline treba navodnjavati i do 4 puta po 20 litara.

Pojedine sorte u petoj godini od podizanja maslinika su već rodne ili ulaze u rodnost, takvim maslinama treba osigurati navodnjavanje od tri puta u kolovozu sa 50 litara vode. Starije masline se navodnjavaju dva puta sa tristo litara vode. Količine aplicirane tijekom navodnjavanja treba uskladiti sa tehničkim karakteristikama sustava za navodnjavanje, kako bi on bio što efikasniji.

Uništavanje korova se obavlja primjenom herbicida ili košnjom korova. Ukoliko se kosi jako je bitno kod iznosa korovne mase na mjesto spaljivanja da se ponaša sukladno pravilima održavanja vatre na otvorenom. Isto tako je moguće ostaviti zelenu masu na površini maslinika u svrhu malčiranja, kako bi se smanjilo isparavanje vode iz tla.

Folijarna gnojidba u kolovozu je identična onoj u srpnju mjesecu sa razmacima apliciranja u razmacima od deset do petnaest dana. Obično se krajem kolovoza dešavaju jače oborine koje doprinose agrotehničkoj mjeri gnojidbe, koju je kao osnovnu moguće obavljati u ovom periodu sa osvrtom na formulacije sa naglašenim fosforom ili kombinirano dušično fosforno gnojivo. Na karbonatnim tlima gnojidba se obavlja sa formulacijama čije naglasak na kaliju. Također, moguće je dodati minimalne količine dušika u obliku UREA-e, cca. 200 g po maslini, kako bi pospješili njeno dozrijevanje.

Primjena ostalih vodotopivih gnojiva i formulacija u primjeni je ovisna o proizvođaču ili postotku udjela elemenata. Kod folijarne gnojidbe je isto jako bitna čistoća sapnica raspršivača kako bi aplikacija bila što efikasnija. Kod zaštite maslina pesticidima čistoća sapnica je isto važna.

Mjesec kolovoz je idealan ukoliko smo se odlučili podignuti maslinik koji zahtijeva pripremne radove na tlu poput uklanjanja vegetacije, ravnanja i planiranja terena. Nakon ravnanja terena slijedi duboko rahljenje tla sa mjerama rigolanja i ripanja. Nakon čega slijedi usitnjavanje terena i uzimanje uzoraka tla za analizu tla kako bi se što točnije utvrdila potreba za meliorativnom gnojidbom. Agro tehničkim radovima u ovom mjesecu popravljamo bio-kemijsko-fizikalni sastav tla budućeg maslinika.

Zaštita maslina u kolovozu se nastavlja iz srpnja sa praćenjem pojave maslinove muhe (Dacus oleae) pomoću žutih ploča koja ima tri do pet generacija. Upotrebom atraktanata provodimo ulov maslinove muhe. Atraktne lovke su punjene hidroliziranim protetinima koje mijenjamo jednom do dva puta u mjesecu. Maslinova muha je štetnik ploda, ovisno o visini temperatura koje se kreću od 35 °C do 37 °C zavisi intenzitet pojave ovog štetnika. Zaštita masline u ovom periodu od strane navedenih štetnika se obavlja na bazi aktivnih tvari fentiona, dimetoata, diazinona, triklofona, tetraklorvinfosa, te fosmetata.

Pored maslinove muhe u ovo periodu se pojavljivanju skorovače kao štetnici maslina na mladim granama, izbojima i mladim cijepovima gdje uništavaju lišće. Crvenonoga siva pipa ( Otiorrhynchinus cardiniger ) je pipa iz skupine skorovača koje napadaju maslinu, duga je oko 15 mm sa izrazito crvenim nogama. Može se uništiti sabiranjem i trešnjom na rasprostrtu pokrivenu površinu. Suzbija se sredstvima na bazi fentiona, fenitrotiona i fosalona. Također se može zaprašiti tlo sumporom ne daleko od mlade sadnice, kako bi spriječili približavanje pipe.

Ljetna rezidba je također agro tehnička mjera koja zahtijeva odstranjivanje vodopija i izboja u zoni tla kod masline poradi rasterećenja masline od potrebe za vodom što čine ovi oblici mladih grana. Također, nakon iznosa se spaljuju, a vodopije koje se ostavljaju na primarnim granama kao rezerva za formiranje i očuvanje krošnje daju plod tek nakon tri do četiri godine starosti.

Kod primjene preparata jako je važno držati se uputa proizvođača o dozama kao i preporukama agronoma u agro-centrima.

dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agro / mr.sc. Marija Prlić dipl.ing.agro / FAZ.ba

Podijeli objavu