Naslovnica POLITIKA Doplatak na djecu i rodiljne naknade ubuduće s razine FBiH

Doplatak na djecu i rodiljne naknade ubuduće s razine FBiH

Podijeli objavu

Zamjenik premijera FBiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača na konferenciji za medije održanoj u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu, izjavio je kako je na posljednjoj sjednici Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji BiH, te dodao da se radi o jednom vrlo važnom zakonu.

– Neosporno je da je obitelj osnova stabilnog i zdravog društva i u tom smislu je potrebno graditi dostojanstvo iste, prvenstveno kroz materijalnu i emocionalnu sigurnost – rekao je ministar Drljača.

Prema njegovim riječima, Prijedlog ovog zakona, ima ekonomsku i socijalnu kategoriju. Ekonomska predstavlja ulaganje u ljudske resurse pogotovo u sadašnjem vremenu smanjenja broja rođene djece, kao i odlaska mladih obitelji u inozemstvo. Dodao je kako materijalna potpora obitelji predstavlja jedan od segmenata pronatalitetne politike.

– Postojeći sustav zaštite obitelji nije nije ujednačen, a vrsta prava i visina tih naknada ovise od županija, odnosno mjesta prebivališta osoba koje je korisnik te županije. U tom smislu je bilo potrebno pristupiti izradi zakona koji treba riješiti određena pitanja, socijalno pravičniji i fiskalno održivi sustav zaštite obitelji s djecom, ukinuti diskriminaciju djece prema mjestu stanovanja, ublaži posljedice siromaštva obitelji, te pomoći obitelji u odgoju i obrazovanju svoje djece – rekao je federalni ministar, te dodao kako se ovim zakonom uređuju dva pitanja, pitanje doplatka na djecu i pitanje rodiljnih naknada za majke koje nisu u radnom odnosu.

– To su osnovna prava, dok se ostala prava trebaju regulirati na razini županija, odnosno lokalnih zajednica. Osnovica za obračun ovih osnovnih prava je prosječna neto plaća u Federaciji BiH utvrđena za predhodnu godinu prema službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku – dodao je Drljača.

Podijeli objavu