Naslovnica GOSPODARSTVO Održan okrugli stol – Razvoj cestovne mreže Hercegovine i Mostara kao prometnog...

  Održan okrugli stol – Razvoj cestovne mreže Hercegovine i Mostara kao prometnog središta

  Podijeli objavu

  Udruženje Alumni Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru organiziralo je okrugli stol na temu „Razvoj cestovne mreže Hercegovine i Mostara kao prometnog središta“ dana 1. srpnja 2021. godine u prostorijama Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

  Cilj organizacije ovog događaja je nastojanje da se potakne stručno promišljanje o trenutnoj situaciji u planiranju, projektiranju i gradnji cestovne infrastrukture na području Hercegovine te njenog užeg i šireg okruženja.

  Nakon održanih uvodnih prezentacija o donesenim strateškim dokumentima na svim relevantnim razinama, informacijama o stupnju izrade projektne i investicijske dokumentacije, provedena je rasprava o cestovnoj mreži kao jedinstvenom sustavu poštujući pri tom različite nadležnosti u upravljanju pojedinim kategorijama cesta.

  Uvodničari u temu „Razvoj cestovne mreže Hercegovine i Mostara kao prometnog središta“ su bili Stjepan Krasić, dipl. ing. građ., Ministarstvo prometa i veza HNŽ-K, dr. sc. Ivan Lovrić, izv. prof., Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i dr.sc. Boris Čutura, docent, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  Strategijom razvitka javnih cesta na području HNŽ koja se počela raditi 2003.godine, a usvojena je 2006. godine po prvi put u BiH za područje nekog prostora (HNŽ) naznačen je koridorski položaj Autoceste na koridoru Vc (Helsiki 1997.god.), ali i Jadransko-jonske autoceste, kao i njihovo međusobno križanje (interregionalni čvor Počitelj) u zoni Počitelja.

  Pored toga Strategijom je usvojen i prometni model grada Mostara i po prvi puta koridorski definiran položaj brze ceste Mostar-Široki Brijeg-granica RH koja je ujedno i sjeverozapadna obilaznica grada Mostara od čvora Mostar-sjever (koridor Vc) do čvora Polog.

  Ova prometna rješenja u Strategiji po svojoj važnosti i značaju nadilaze samu županiju te su kao takva usvojena na razini F BiH (2009.god.) i BiH (2016.god.).

  Zaključci okruglog stola:

  – Pravovremeno planiranje javih cesta s ciljem usvajanja koncepcije razvitka cestovne mreže omogućuje nadležnim institucijama i stručnjacima da iz ukupnosti planiranog izaberu pojedinačne projekte po prioritetima i izvedu prema financijskim mogućnostima, a sve u skladu s cjelovitim rješenjem cestovnog sustava.

  – Aktivnije uključivanje svih zainteresiranih strana, od lokalne do najviše razine, prilikom izrade studijske i projektne dokumentacije svih javnih cesta ističući struku i multidisciplinarnost.

  – Na vrijeme planirati izradu projektne dokumentacije kojom se poboljšava razina usluge postojećih i planiranih javnih cesta, a osobito onih cesta koje imaju direktan ili indirektan priključak na ceste visokog ranga.

  – Usklađivanje s novim europskim trendovima i konceptima u cestovnoj infrastrukturi i sigurnosti prometa će doprinijeti konceptu održivog razvitka. U tom smislu potrebno provoditi češća i opsežnija prometna istraživanja te prilagodbu zakonske regulative.

  – U ranijim fazama izrade projektne dokumentacije uključiti lokalnu zajednicu i po potrebi uraditi ažuriranje prostorno-planske dokumentacije praćeno neophodnim studijama kako bi se izbjegle kolizije projekta u kasnijim fazama projektiranja.

  – Inzistirati na primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH i u projektima financiranim iz međunarodnih financijskih institucija.

  Podijeli objavu