Naslovnica GOSPODARSTVO Vjetroelektrana Poklečni biti će izgrađena do 2024. godine

  Vjetroelektrana Poklečni biti će izgrađena do 2024. godine

  Podijeli objavu

  Na jučer održanoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku kojom je Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar utvrdila obvezu da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta Vjetroelektrane VE Poklečani snage 132 MW.

  Ovo javno poduzeće zaduženo je i da na teritoriju općine Posušje formira posebnu organizacijsku jedinicu za izgradnju.

  Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan financiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora financiranja i udjelom izvora u financiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti financirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova i financijskih institucija).

  Također, Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine.

  Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih županijskih i općinskih tijela osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti od istražnih radova, izrade investiciono-tehničke dokumentacije, pribavljanja potrebnih upravnih dozvola, odobrenja i suglasnosti, izgradnje objekata i puštanja u pogon, te da o napretku redovito informira Vladu FBiH, nakon čega će Vlada o provedenim aktivnostima informirati Parlament FBiH – priopćeno je iz entitetske Vlade.

   

  Podijeli objavu