Naslovnica CRNA KRONIKA Preminuo fra Drago Čolak, nekadašnji župnik u Čerinu

Preminuo fra Drago Čolak, nekadašnji župnik u Čerinu

Podijeli objavu

U subotu, 7. rujna 2019., u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar preminuo je fra Drago Čolak u 74. godini života, 53. godini redovništva i 48. godini svećeništva.

Sv. misa zadušnica slavit će se u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu, u nedjelju 8. rujna 2019. u 15,00 sati, a potom sprovodni obredi i ukop na groblju Mekovac na Širokom Brijegu.

Tijelo će biti izloženo u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu u nedjelju 8. rujna u 13,30 sati.

Fra Drago rođen 3. rujna 1946. gofine. Pučku školu je pohađao u rodnom Privalju i Kočerinu, srednju (sjemenište) u Dubrovniku (1962.-1966), filozofiju i teologiju u Sarajevu (1968-1970), Königsteinu, Njemačka (1970-1972) i Luzernu, Švicarska (1972-1974). Redovničko odijelo primio je 29. rujna 1967. na Humcu iz ruku vikara provincije fra Bonicija Rupčića. Jednostavne zavjete položio na Humcu 30. rujna 1968., a svečane 17. rujna 1971. na La Verni u Italiji. U Königsteinu je primio subđakonat i đakonat 16. travnja 1972. i svećenički red 29. lipnja 1972.

Kao kapelan i župnik službovao je na više mjesta. Duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1974-1980), župnik i predsjednik rezidencije u Čerinu (1980-1988), duhovni pomoćnik u Konjicu (1991-1993), ponovno duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu (1994-1998), župnik u Izbičnu (1998-2000), ali ostaje do 2005. Od tada boravi na Širokom Brijegu.

Brotnjo.info

Podijeli objavu