Naslovnica POLITIKA U Neumu XII. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi poslovnih podataka

U Neumu XII. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi poslovnih podataka

Podijeli objavu

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Agencije za kartografiju i katastar zemalja Zapadnog Balkana u Neumu je organizirana XII. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi poslovnih podataka o temi: „Uloga katastarskih i kartografskih agencija i sveučilišta u procesu uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka“.

Veselko Čerkez, predstojnik Ureda predsjednika Vlade, pozdravljajući nazočne u ime predsjednika Hercega, istaknuo je kako su dosadašnji rezultati regionalne suradnje i regionalnih konferencija vidljivi kroz stečena iskustva u unaprjeđenju institucionalnog i organizacijskog okvira za katastarske planove i registriranje vlasničkih prava.

„Kada je u pitanju upravo ta ili bolje reći ova regionalna suradnja, držim iznimno bitnim istaknuti to da je jedan od rezultata takve suradnje uspješna aplikacija za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije, ali i tekuće realiziranje zajedničkih projekata koji se odnose na pomoć u izgradnji zakonodavnoga okvira i educiranje pri uspostavi NSDI u skladu s INSPRE direktivom“ rekao je predstojnik Čerkez dodavši i to da su rezultati ovakvih konferencija vidljivi u ostvarenim pomacima i provedenim reformama, te u osuvremenjivanju geodetsko-katastarskih sustava regije.

„Ovakve konferencije potiču sve sastavnice sustava na daljnji predan rad u ostvarenju vizije optimalne regionalne suradnje nacionalnih kartografskih i katastarskih institucija i što djelotvornijega realiziranja zajedničkih projekata.“ zaključio je Čerkez.

Inače, Konferencija, osim ravnatelja agencija za kartografiju i katastar iz regije Zapadnog Balkana, okuplja i predstavnike međunarodnih organizacija koje financiraju donatorske i kreditne projekte i aktivnosti. Na konferenciji je svečano potpisan Memorandum o suradnji katastarskih i kartografskih agencija Zapadnog Balkana i prezentiran rezultat regionalne Studije o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.

Na konferenciji su, također, nazočni i Martina Milićević, savjetnica predsjednika Hercega, Ivan Lesko, ravnatelj Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ i Adelko Krmek, inspektor za katastar – priopćeno je iz Vlade HNŽ.

Podijeli objavu