Naslovnica SERVISNE INFORMACIJE VAŽNA OBAVIJEST Poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od kišnih i snježnih...

VAŽNA OBAVIJEST Poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od kišnih i snježnih padalina u predstojećem zimskom razdoblju

Podijeli objavu

Tijekom  zimskog  razdoblja povećana je opasnost od izbijanja prirodnih i drugih nesreća (visoki snijeg i snježni nanosi, mraz, led, poplave, klizišta i dr.), te Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a obavještava sva tijela vlasti,  pravne i fizičke osobe da preventivno, radi zaštite života ljudi i materijalno-tehničkih sredstva ODMAH poduzmu preventivne mjere koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10 – u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti i spašavanju).

Napominjemo, da su prava i obveze subjekata zaštite i spašavanja utvrđene  konkretno u slijedećim odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju:

  • za građane u odredbama članka 10. do 22. Zakona,
  • za tijela vlasti u odredbama članka 23. do 31. Zakona,
  • za pravne osobe u odredbama članka 32. do 36. Zakona.

Apeliramo na sve subjekte zaštite i spašavanja (pravne i fizičke osobe, tijela vlasti, organizirane snage civilne zaštite), da odmah poduzmu navedene preventivne mjere jer će samo tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagiranje svih subjekata sustava zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na sve buduće potencijalne izazove i prijetnje, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i brojne povrede i ljudske žrtve.

Uprava za civilnu zaštitu  i vatrogastvo, u proteklom razdoblju potpisala je ugovore o međusobnim pravima i obvezama s udrugama građana koje se bave planinarsko-alpinističkim aktivnostima i s udrugama građana koje se bave aktivnostima na vodi i pod vodom, od čijih članova je formirana Služba za spašavanje s visina za  područje HNŽ  i Služba za spašavanje na vodi i pod vodom za područje HNŽ.

Služba za spašavanje s visina, sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju, opremljena je adekvatnom opremom da može djelovati pri nepovoljnim vremenskim uvjetima (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.) kada pri spašavanju stanovništva i materijalnih dobara treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti odgovarajuću opremu.

Služba za spašavanje na vodi i pod vodom, također je opremljena adekvatnom opremom za spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz poplavljenih područja, obavljanje prijevoza ljudi i materijalnih dobara preko rijeka, jezera i poplavljenih područja, pronalaženje i izvlačenje utopljenika i vršenje drugih aktivnosti u poplavljenim područjima.

Županijski operativni centar civilne zaštite Dnevnu informaciju sačinjenu temeljem podataka dobivenih od nadležnih institucija i poduzeća (Agencije za vodno područje jadranskog mora Mostar, Federalnog meteorološkog zavoda, JP „Elektroprivrede HZHB“ Mostar, JP „Elektroprivrede BiH“ i Vodoprivrednih poduzeća), dostavlja svakodnevno svim članovima Županijskog stožera civilne zaštite, kako bi isti u okviru mjerodavnosti svojih ministarstava inicirali poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara, temeljem dobivenih informacija, koje ukazuju da bi moglo doći do nastanka visokog snijega i snježnih nanosa, mraza, leda, poplava i dr.

Županijski stožer civilne zaštite, na redovnim sjednicama, a po potrebi i izvanrednim od članova istog iz nadležnih tijela mjerodavnih za vode, šume, zdravstvo, promet, građenje  i dr., redovno se informira o stanju u određenoj oblasti, a po potrebi Županijski stožer civilne zaštite donosi  zaključke kojima obvezuje županijska odnosno općinska tijela, da otklone određene probleme ili poduzmu određene mjere, kako bi se otklonile okolnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodnih nesreća u zimskom periodu ili da se poduzmu aktivnosti kako bi se ublažile posljedice, ukoliko dođe do istih.

Ministarstvo prometa i veza HNŽ, kao i nadležne općinske odnosno gradske službe s područja HNŽ, nadležni za zimsko održavanje regionalnih odnosno lokalnih prometnica, dužni su provesti aktivnosti vezane za angažiranje poduzeća koja posjeduju adekvatnu građevinsku mehanizaciju za čišćenje snijega na prometnicama.

Napominjemo, da su sve pravne i fizičke osobe, dužne ODMAH čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Županijskom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan, priopćeno je iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a.