Naslovnica POLITIKA Dijele šakom i kapom, a izbora ni na vidiku: Vlada FBiH osigurala...

Dijele šakom i kapom, a izbora ni na vidiku: Vlada FBiH osigurala više od 5,2 milijuna maraka za kulturu i sport

Podijeli objavu

Vlada FBiH usvojila je danas Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu u visini od 4.980.000 KM.

Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa iznosi ukupno 720.000 KM, od čega je najveći dio od 518.000 KM namijenjen za izradu projekata i radove za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika. Za stambene objekte koji imaju status nacionalnog spomenika planirano je 40.000 KM, koliko i za projekate zaštite nekropola sa stećcima i zaštitu starih gradova. Iznos od 30.000 KM namijenjen je zaštiti pokretnih kulturnih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika i projekte očuvanja nematerijalne kulturne baštine.

Ukupni iznos transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH je 1.530.000 KM, pri čemu je 900.000 KM predviđeno za manifestacije, programe i projekte kulture od međunarodnog značaja za BiH i FBiH, a 480.000 KM za one od značaja za Federaciju BiH. Programi međunarodne suradnje i organizacija manifestacije „Dani europskog nasljeđa“ bit će podržani s 50.000 KM.

Za transfer za projekte udruga građana i organizacija iz oblasti kulture planirano je 260.000 KM.

Za institucije znanosti i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu je, posebnim transferom, planirano izdvajanje 600.000 KM.

Transfer za sport od značaja za FBiH vrijedan je 1.470.000 KM, a unutar njega su najveće stavke sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata (450.000 KM) i sufinanciranje sportskih manifestacija u Federaciji BiH i učešća sportaša na službenim međunarodnim natjecanjima (300.000 KM). Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH bit će podržane sa 150.000 KM, a sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom sa 60.000 KM. Sa 130.000 KM bit će podržana organizacija Europskog zimskog omladinskog festivala EYOF 2019.

Transfer za mlade iznosi 400.000 KM, od čega 230.000 KM predstavlja podršku programima i projektima za mlade i poboljšanje njihovog položaja u društvu. Za istraživanje, formiranje i promoviranje politike prema mladima u FBiH predviđeno je 100.000 KM, a za podršku Vijeću mladih u FBiH 30.000 KM.

Sredstava tekućih transfera bit će raspodijeljena u skladu sa općim i posebnim kriterijima i na temelju javnog natječaja.

Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvješće s kompletnom dokumentacijom u roku od 15 dana od realizacije projekta/programa. Izvješća obavezno sadrže i analizu krajnjih korisnika/ica ovih sredstava.

Povjerenstvo Federalnog ministarstva kulture i sporta za nadzor nad namjenskim utroškom sredstava će vršit kontrolu na osnovu dostavljenih izvješća, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava, priopćeno je iz Vlade FBiH.

200 tisuća KM kulturnim društvima

Danas su donesene odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu za financiranje programa i projekata četiri kulturna društva.

Tako je Kulturnom društvu „Preporod” dodijeljeno 75.000 KM, Kulturnom društvu „Napredak” 55.000 KM, Kulturnom društvu „Prosvjeta” 45.000 KM i Kulturnom društvu „La Benevolencija” 25.000 KM.

Federalno ministarstvo kulture i sporta će s korisnicima zaključiti ugovore o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava, koji će ovom ministarstvu dostaviti izvješća o njihovom namjenskom utrošku.