Naslovnica POLITIKA Vlada FBiH županijama i općinama naredila uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene...

Vlada FBiH županijama i općinama naredila uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije

Podijeli objavu

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 27.12.2021. godine, te naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 30.12.2021. godine, kao dana početka njihove primjene.

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima županijskih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a.

Vladama županija preporučeno je da, u skladu s epidemiološkom situacijom na području županija, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županija i o istom izvijeste Krizni stožer FMZ-a.

Krizni stožer FMZ-a zadužen je pratiti epidemiološku situaciju na području Federacije BiH, kao i uvođenje i provođenje Pravila cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a (CPT) za područje županija, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije BiH u vezi Pravila VPT o tome izvijesti Vladu FBiH radi donošenja mjere.

Ovaj stožer zadužen je da, prije isteka roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi dostavi prijedlog novih.

Krizni stožer će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima, županijskim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji i mjerama koje je danas donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U danas prezentiranoj informaciji Kriznog stožera FMZ-a je, uz ostalo, navedeno da je u 51. sedmici u odnosnu na prethodnu zabilježen rast broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19, sedmodnevne incidence i broja pacijenata na respiratoru. U padu je ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i smrtnih slučajeva.

Na razini Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 102 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana veća od prosječne zabilježena je u Bosansko-podrinjskoj, Sarajevskoj, Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnoherecegovačkoj i Posavskoj županiji.

Prvu dozu cjepiva primilo je 535.365 (29,73 posto), na drugu 492.789 (27,37 posto), te na treću 28.377 (1,58 posto) stanovnika FBiH.

Podijeli objavu