Naslovnica Obavijesti Bliži se rok do kada možete nabaviti Premiju osiguranja ili tzv. markicu

Bliži se rok do kada možete nabaviti Premiju osiguranja ili tzv. markicu

Podijeli objavu

Petak, 26. veljače je posljednji dan redovite distribucije Premije osiguranja (markice) za 2021. godinu i produženja ovoga roka neće biti.

Po završetku redovite distribucije, premiju mogu uplatiti: osobe koja se prvi put prijavljuje na zdravstveno osiguranje (u roku od 30 dana od dana prijave osiguranja) a nisu bili prijavljeni u razdoblju redovite distribucije i djeca koja navršavaju 18 godina u tekućoj godini, najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za 2021.godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom.

Dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Podijeli objavu