Naslovnica POLITIKA Utvrđen nacrt Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Utvrđen nacrt Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Podijeli objavu

Jedna od temeljnih novina odnosi se na smanjenje sa 70 posto na 30 posto sredstava ostvarenih prodajom stanova koje su općine obvezne doznačavati županijskim fondovima za izgradnju stanova za članove obitelji poginulih branitelja, ratne vojne invalide, razvojačene branitelje i prognane osobe, piše Večernji list BiH. 

Nacrt predviđa još nekoliko novina.

Što daje Federacija?

Nova je i odredba po kojoj nositelj prava iz kupoprodajnog ugovora, koji je zaključio pravno obvezujući ugovor, a napustio stan u FBiH i nakon toga iz istog stambenog ili novoosnovanih stambenih fondova Oružanih snaga država nastalih iz bivše SFRJ, stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, te je stjecanjem novog stana raskinut ugovor o otkupu stana u FBiH, pa i nema pravo na povrat stana ni prava upisa vlasništva nad tim stanom, nego sada ima pravo na naknadu od Federacije BiH. I to u iznosu sredstava uplaćenih po ugovoru uvećanih za pripadajuću kamatu po viđenju.

Nositelju prava iz kupoprodajnog ugovora, koji je nakon 14. prosinca 1995. ostao u službi u Oružanim snagama izvan teritorija BiH, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tome pravu, umjesto upisa prava vlasništva po zaključenom ugovoru ima pravo na naknadu od FBiH utvrđenu u skladu s člankom 18. Zakona, umanjenu za amortizaciju po stopi od jedan posto godišnje. Isto pravo ima i nositelj stanarskog prava ili njegov bračni partner koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu, a nije stekao novo stanarsko ili pravo koje odgovara tom pravu, a čiji je zahtjev za povrat stana odbijen u sukladno članku 3a. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

Zamjenski stanovi

Nositelj stanarskog prava ili njegov bračni partner koji nije zaključio pravno obvezujući ugovor o otkupu stana, a stekao je novo stanarsko nema pravo na povrat stana ni na naknadu od Federacije BiH. Naknade će biti isplaćene u dvjema jednakim godišnjim ratama, a zahtjev za naknadu podnosi se u roku od šest mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Pravo na zamjenske stanove, osim bivših vlasnika i njihovih zakonskih nasljednika, imaju i pravne osobe koje su upisane kao bivši vlasnici nacionaliziranih stanova, kao i pravne osobe koje su pravni nasljednici upisanih bivših vlasnika i koje imaju pravo zastupanja i predstavljanja bivših vlasnika.

U postupku pripreme novog zakona, Federalno ministarstvo prostornog uređenja osiguralo je suglasnost Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, koje je 15. prosinca prošle godine dostavilo zaključke kojima ističe da postoji zakonski i ustavni temelj za izvršenje odluka domaćih i međunarodnih sudova te da podržava donošenje ovog zakona.
Federalnom ministarstvu prostornog uređenja su mišljenja, prijedloge i sugestije dostavili Grad Mostar i općine Breza, Bugojno, Kakanj, Bosanska Krupa, Sanski Most, Jajce, Ključ, Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Stari Grad Sarajevo.

Zlatko Tulić / Večernji List

Podijeli objavu