Naslovnica ZANIMLJIVOSTI Za širenje buke na gradilištu kazne do 10 tisuća KM

  Za širenje buke na gradilištu kazne do 10 tisuća KM

  Marija Medić Bošnjak / Večernji List

  Podijeli objavu

  Izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti, radove na gradilištima, ali i vožnju određenih vozila na području Hercegovačko-neretvanske županije ubuduće će ovisiti o ispunjavanju uvjeta zaštite od buke, piše Večernji list BiH.

  Odobrenje za djelatnost

  Naime, na jednoj od posljednjih sjednica Vlade HN županije usvojen je Zakon o zaštiti od buke koji prvi put uređuje tu oblast te propisuje kolika je buka dopuštena u kojim objektima i izvan njih.

  – Propisano je da se odobrenje za obavljanje djelatnosti ne može izdati ako nisu ispunjeni uvjeti zaštite od buke, kao i obveza pribavljanja nalaza i mišljenja ovlaštene pravne osobe registrirane za obavljanje mjerenja buke, da buka ne prelazi propisanu najvišu dopuštenu razinu, a isto se odnosi i na upotrebu te rekonstrukciju objekata.

  Također je propisano da se nalazom i mišljenjem ovlaštene pravne osobe dokazuje da, nakon izgradnje odnosno rekonstrukcije objekta koji je izvor buke, buka ne prelazi propisanu najvišu dopuštenu razinu – stoji u zakonu. Također se navodi kako će oni koji su već dobili odobrenje za rad morati izvršiti usuglašavanje zaštite od buke ako djelatnost ili objekt proizvode buku iznad dopuštene razine.

  Propisani su i rokovi za usklađivanje zaštite od buke s dopuštenim razinama buke i poduzimanje mjera radi zaštite od buke te zaštita od buke koja nastaje na svim vrstama postojeće prometne infrastrukture sukladno Federalnom zakonu o zaštiti od buke.

  Zakonom je propisana i obveza postavljanja odgovarajuće zvučne izolacije na novim i ranije izgrađenim objektima koju osigurava vlasnik objekta i vlasnik izvora buke. Zakon uređuje i korištenje akustičnih uređaja na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

  Zanimljivo je spomenuti kako ograničava i kretanje bučnijih vozila po prometnicama u ovoj županiji. Zakon je tako propisao i kolika je buka danju i noću dopuštena u hotelskoj sobi s pet zvjezdica, bolnici, ordinaciji, školi, vrtiću, lječilištima, stambenim objektima…

  Istim zakonom predviđene su i kazne za one koji ga se ne budu pridržavali.

  Novčane kazne

  Novčanom kaznom od 500 do 3000 konvertibilnih maraka kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u tijelu uprave ako županijska, gradska i općinska tijela uprave nadležna za poslove prostornog planiranja u okviru svoje nadležnosti ne osiguraju izradu karata buke za predviđanje, bilježenje i praćenje razine buke, ako gradska odnosno općinska služba nadležna za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti izda odobrenje, a nisu ispunjeni uvjeti zaštite od buke…

  Novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 10.000 konvertibilnih maraka kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako otvori gradilište bez primjene mjere za sprečavanje širenja buke s gradilišta iznad dopuštene razine.

  Ista kazna slijedi i ako je dopuštenje izdano ranije, a nije usklađeno s ovim zakonom. Zakon predviđa iste visine kazni za diskoteke i slične objekte u kojima buka prelazi dopuštene vrijednosti, kao i za prejaku buku od akustičnih uređaja na otvorenom prostoru.

  Podijeli objavu