Naslovnica POLITIKA TEŽAK ŽIVOT Vozaču ministrice Jelke Milićević plaća 1.700,00 KM, a prema pravilniku...

TEŽAK ŽIVOT Vozaču ministrice Jelke Milićević plaća 1.700,00 KM, a prema pravilniku treba biti 895,00 KM

Podijeli objavu
Foto: NN

Ministarstvo financija FBiH tijekom 2016. godine izvršilo je raspodjelu tekućih transfera drugim razinama vlasti u visini 16 milijuna KM bez primjene kriterija i netransparentno, stoji u revizorskom izvješću o poslovanju ovog ministarstva u 2016, za koje je izrečeno mišljenje s rezervom.

Revizori navode kako ne mogu potvrditi raspodjelu oko 8,6 milijuna KM županijama jer nisu primjenjivani utvrđeni kriteriji raspodjele, dok za raspodjelu sredstava općinama i gradovima (oko 6,45 milijuna KM) nisu ni utvrđeni kriteriji ni parametri raspodjele, prenose Nezavisne Novine.

Između ostalog, Ured za reviziju institucija u FBiH je utvrdio kako nisu ispoštovane odredbe Zakona o proračunima, da javne nabave nisu potpunosti u skladu sa zakonom, ali i da nisu poštovani zakonski propisi i akti u dijelu obračuna za rad povjerenstava, izdataka za službena putovanja, troškove goriva i službenih vozila.

S tim u vezi, Ministarstvo financija u odnosu na 2015. godinu nije realiziralo čak 17 revizorskih preporuka. Revizori ističu da je proračunom Federacije BiH za 2016. Ministarstvu financija, nakon rebalansa, odobreno oko 1,103 milijarde KM, od čega je za otplatu dugova planirano čak oko 912 milijuna KM, dok su izdaci za kamate za primljene pozajmice iznosili oko 120,35 milijuna KM, što je činilo ukupno 93,61 posto ukupno odobrenog proračuna Ministarstva.

“Može se zaključiti da nisu dosljedno poštovane odredbe Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2016. godinu”, navode revizori. Inače, ukupno ostvareni prihodi u nadležnosti Ministarstva bili su oko 26,67 milijuna KM, i u odnosu na 2015. veći su za cijelih 17,7 milijuna. Istovremeno, struktura rashoda, koji su iznosili nešto preko milijarde KM, vrlo je zanimljiva, a revizori primjećuju da je za otplatu duga otišlo čak oko 886,6 milijuna KM, od čega na kamate i ostale naknade gotovo cijelih 100 milijuna KM!

Posebnu pažnju revizori su posvetili ugovorima o djelu, za koje je iz proračuna Ministarstva plaćeno oko 147.000 KM, a bilo ih je tek 22.

“Od 12 angažiranih po ugovoru o djelu osam osoba je nakon provedenih natječajnih procedura tijekom 2016. i 2017, do okončanja revizije, zasnovalo radni odnos u Ministarstvu”, ističu revizori. No, ono što šokira jest podatak kako je mjesečna naknada vozaču ministrice Jelke Miličević (HDZ), a koji je do kolovoza 2016. bio angažiran po ugovoru o djelu, po tom osnovu iznosila čak 1.700 KM.

“Usporedbe radi, prema koeficijentu utvrđenom internim pravilnikom o plaćama, plaća za radno mjesto vozača predviđena je u iznosu od 895 KM”, navode revizori. Sukladno toj praksi, i izdaci za putne troškove (oko 67.700 KM) povećani su za 48 posto, a revizori navode kako u nekim slučajevima ne mogu potvrditi točnost podataka na nalozima za službena putovanja vozača ministrice.