Naslovnica POLITIKA Poznato koga je Vijeće ministara danas razriješilo, a koga imenovalo…

Poznato koga je Vijeće ministara danas razriješilo, a koga imenovalo…

Podijeli objavu

Vijeće ministara BiH zadužilo je Agenciju za državnu službu BiH (ADS BiH) da žurno raspiše javne natječaje za izbor i imenovanje više rukovodećih državnih službenika kojima je istekao mandat u institucijama i tijelima Vijeća ministara BiH, kako bi se omogućio neometan i zakonit rad tih institucija. Istovremeno su imenovani predstavnici Vijeća ministara BiH u povjerenstva za izbor i imenovanje za navedene pozicije.

Javni natječaj bit će raspisan za izbor i imenovanje: direktora Agencije za državnu službu BiH, direktora Instituta za standardizaciju BiH, zamjenika direktora Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, direktora Agencije za osiguranje BiH, direktora i dva zamjenika direktora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, zamjenika direktora Instituta za mjeriteljstvo, kao i direktora i zamjenika direktora Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, s tim da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo da pokrene aktivnosti za provođenje javnog natječaja za savjetnika direktora, kao treću rukovodeću poziciju u ovoj upravi.

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine zadužena je da raspiše natječaj za izbor i imenovanje generalnog tajnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kojem mandate istječe 31. 3. 2023. godine.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da raspiše javni natječaj za izbor i imenovanje direktorice i dva zamjenika direktorice Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Vijeće ministara BiH razriješilo je Aleksandra Zolaka dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, nakon što mu je mandat istekao u ožujku 2022. godine.

Za v. d. direktora ove agencije imenovana je Nataša Grubiša na razdoblje od tri mjeseca.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da raspiše javni natječaj za izbor i imenovanje direktora i zamjenice direktora i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Istovremeno je ovo ministarstvo zaduženo da Vijeću ministara BiH dostavi Prijedlog odluke о imenovanju članova Stručnog vijeća Agencije zа lijekove i medicinska sredstva BiH, s obzirom da je aktualnom sedmočlanom vijeću mandat istekao u ožujku 2022. godine.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata direktoru Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH te je zadužilo Ministarstvo civilnih poslova dа raspiše javni natječaj za izbor i imenovanje direktora ove agencije i provede natječajnu proceduru, sukladno zakonskim ovlastima.

Vijeće ministara BiH nije prihvatilo Izvješće o provedenom postupku za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podatka BiH.

Istodobno je s dužnosti zamjenika direktora Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine razriješen Radivoje Trbić zbog stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu te je zadužen Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH da pripremi akt o razrješenju za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

Za v. d. zamjenika direktora imenovan je Petar Bilinčar na mandatno razdoblje od tri mjeseca.

Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da žurno raspiše novi javni natječaj zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije zа identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti, kao najbolje rangirani kandidati na javnom natječaju, za direktora Službe za poslove sa strancima imenovan je Žarko Laketa,

Istovremeno je Slobodan Ujić razriješen dužnosti direktora Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine zbog isteka mandata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da žurno raspiše javni natječaj zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, nakon okončane procedure javnog natječaja imenovalo je Predraga Šupljeglava, najbolje rangiranog kandidata s liste uspješnih za zamjenika direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na mandat od četiri godine.

Vijeće ministara je razriješilo dužnosti Sašu Govedaricu, dosadašnjeg zamjenika direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, zbog isteka mandata.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da žurno raspiše javni natječaj zа izbor i imenovanje direktora Agencije za policijsku potporu i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Za zamjenika direktora Agencije za policijsku potporu imenovan je Miše Ćavar, najbolje rangiran kandidat nakon završene procedure javnog natječaja koju je provelo Ministarstvo sigurnosti sukladno Zakonu о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Rješenje o razrješenju Seada Hodžića s pozicije zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, zbog isteka mandata i stjecanja uvjeta za mirovinu, a za v. d. zamjenika direktora imenovan je Alen Husković iz Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja na razdoblje od tri mjeseca.

Ministarstvo sigurnosti zaduženo je da žurno raspiše javni natječaj zа izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine i provede natječajnu proceduru sukladno zakonskim ovlastima.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo rang-listu uspješnih kandidata za izbor direktora i dva zamjenika direktora Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, direktora i zamjenika direktora Granične policije Bosne i Hercegovine i zamjenika direktora Državne agencija za istrage i zaštitu.

Za zamjenike direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine imenovani su Goran Amidžić i Đuro Knežević, počevši od 2. ožujka ove godine. Dužnosti zamjenika direktora razriješen je Ranko Vuković, počevši od 1. ožujka.

Za direktora Granične policije BiH imenovan je Mirko Kuprešaković.

Istodobno je Zoran Galić razriješen dužnosti direktora Granične policije Bosne i Hercegovine zbog isteka mandata, počevši od 1. 3. 2023.

Za poziciju zamjenika direktora Državne agencije za istrage i zaštitu imenovan je Zoran Galić, počevši od 2. 3. 2023. Istodobno je dužnosti razriješen dosadašnji zamjenik direktora Đuro Knežević, s 1. 3. 2023. godine.

Poziva se Neovisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ponovno raspiše javni oglas za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koje danas nisu popunjene.

Vijeće ministara BiH nije prihvatilo imenovanje Ibrice Berberovića za zamjenika direktora – rukovoditelja Sektora za podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.

Vijeće Agencije je zaduženo da u roku od 15 dana dostavi drugi prijedlog za imenovanje Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o provedenoj proceduri po javnom oglasu za izbor i imenovanje direktora Regulatornog odbora željeznica na mandatno razdoblje od četiri godine i za generalnog direktora imenovan je Tihomir Narić, kao najbolje rangirani kandidat na rang- listi.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o kriterijima za izbor i imenovanje tri člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, nakon što je ranijim članovima istekao mandat.

Istodobno je doneseno i Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječajne procedure za izbor i imenovanje tri člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vijeće ministara BiH.

Donošenjem ove odluke i Rješenja stvoreni su uvjeti da Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa provede javni natječaj za izbor tri člana Vijeća za državnu pomoć.

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Agencije za osiguranje u BiH. Na ovaj način izvršena je samo personalna izmjena sastava UO Agencije za osiguranje u BiH iz Republike Srpske na način da je Draženka Janjanin v.d. direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske imenovana umjesto ranijeg direktora koji je razriješen dužnosti.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Lidiju Kalinić za članicu Odbora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine, nakon što je Milan Bajić, razriješen ove dužnosti na osnovi zahtjeva Ministarstva financija Republike Srpske.

Istovremeno je doneseno i Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Odbora Agencije za javne nabave Bosne i Hercegovine kojim je Dario Tolić imenovan za člana ovog odbora.

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da pokrene proceduru izbora članova Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) sukladno Zakonu o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH i Statutom CIP-a.

Ovaj zaključak je donesen nakon što je Vijeće ministara BiH upoznato da je početkom kolovoza prošle godine istekao mandat za pet članova Upravnog odbora CIP-a, a da za preostala dva člana mandat istječe krajem srpnja 2023. godine.

Sedam članova CIP-a imenuje Vijeće ministara BiH na mandat od tri godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, nakon provedene procedure javnog natječaja.

Na sjednici je tajnik Ministarstva pravde Željko Bogut imenovan za člana Arhivskog vijeća Bosne i Hercegovine u ime Vijeća ministara BiH, na razdoblje od četiri godine.

Za članove Upravnog odbora Agencije za promidžbu inozemnih ulaganja u Bosni i Hercegovini imenovani su Robert Vidović i Dušica Blagojević.

Vijeće ministara BiH uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Odluku o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) iz Federacije Bosne i Hercegovine, koju je predložio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH su predloženi Suad Zeljković i Milenko Tomić.

Na sjednici je usvojena Informacija o isteku mandata pravobranitelju i dvama zamjenicima pravobranitelja Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde je zaduženo da žurno, sukladno Zakonu о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, pokrene i provede postupak izbora pravobranitelja i dvaju zamjenika pravobranitelja BiH i dostavi Vijeću ministara BiH prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje.

Usvojena je i Informacija o isteku mandata predsjedniku i članovima Upravnog odbora JP NIO Službeni list BiH i zaduženo Ministarstvo pravde da, odmah nakon donošenja ovog zaključka, sukladno odredbama Zakona о ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, pokrene i provede postupak izbora predsjednika i članova Upravnog odbora JPNIO Službeni list BiH, te da Vijeću ministara BiH dostavi prijedlog rang-liste s najboljim kandidatima, na daljnje razmatranje.

Vijeće ministara BiH upoznato je s istekom mandata direktoru Instituta za mjeriteljstvo BiH Zijadu Džemiću, i to 8. 1. 2021. godine te je doneseno rješenje o njegovom razrješenju. Agencija za državnu službu BiH zadužena je da žurno raspiše natječaj za izbor i imenovanje direktora ove agencije te je Vijeće ministara BiH imenovalo svoja dva predstavnika u Povjerenstvo za izbor i imenovanje.

Za v.d. direktora imenovana je Milica Ristović Krstić na razdoblje od tri mjeseca.

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom o isteku mandata direktoru Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), početkom lipnja 2020. godine.

Upravni odbor UNO-a zadužen je da žurno raspiše javni natječaj i provede natječajnu proceduru za izbor i imenovanje direktora UNO-a.

Podijeli objavu