Naslovnica CRKVA Blagdan je sv. Blaža, zaštitnika najstarije broćanske župe Gradnići

Blagdan je sv. Blaža, zaštitnika najstarije broćanske župe Gradnići

Podijeli objavu

Još nije poznato od kada potječe štovanje sv. Blaža kao zaštitnika u župi Gradnići. Kao takvog spominje ga fra Petar Bakula u svom Šematizmu iz 1867. godine, gdje stoji napisano: “Gradnići u Brotnju, župa sv. Blaža, biskupa i mučenika.”

Sljedeći podatak o blagdanu zaštitnika župe sv. Blaža potječe dva desetljeća kasnije. Na Sv. Blaža, 3. veljače 1887. župu je uz fra Augustina Zupca, tajnika biskupa fra Paškala Buconjića, kotarskog predstojnika Rukavine i kneza Sapieha, posjetio austro-ugarski okružni predstojnik Sauerwald.

Iz te prigode saznajemo da je i tada bio obred grličanja. O tome izvješćuje fra Augustin Zubac u Glasu Hercegovca, IV./1887. (12. veljače), 6.: “Nakon dovršene službe Božje sliedilo je po običaju grličanje. Po objedu opet su odlični gosti razgledali običaje, igre i pjevanje narodno. Kud god su prolazili bili su simpatično sa burnim živio pozdravljeni. Te će narod taj posjet na dugo zadržati u ugodnoj uspomeni.”

U Šematizmu iz 1903. fra Martin Mikulić potvrđuje da se proslava sv. Blaža, zaštitnika župe Gradnići u Brotnju, slavila u groblju Podadvor: “Župa se pruža po dužini četiri sata hoda vrlo hrapavog puta, a po širini dva sata. U njezinu okrilju postoji kapelica u groblju u Podadvoru, gdje se s velikim skupom pristiglih ljudi slavi blagdan Sv. Blaža i obavljaju svečani obredi.”

Fra Didak Ćorić, nekadašnji župnik (1967.-1974.), daje dosta podataka o povijesti sv. Blaža, zaštitnika župe Gradnići u Brotnju: “Župa je dugo vremena bilo pod jurisdikcijom (vlašću) biskupa slobodne republike Sv. Vlaha (Dubrovnik), pa je iz svog zaštitnika uzela istog sveca, samo s drugačijim izgovorom, svetog Blaža, da na taj način naglasi i svoju težnju za slobodom. Ta se težnja nije mogla sakriti samo u misli, nego se jasno odražavala i u vanjskom djelovanju i odatle se širila po svoj župi, kojoj je pripadalo cijelo Brotnjo i Luka do Gabele. Zbog toga su domaći begovi posebno uznemirivali, a često i oštro kažnjavali fratre kao njezine začetnike i širitelje. Sveti Blaž se svečano slavio 3. veljače učitlučkom groblju Podadvor sve do 1926. Poslije te godine slavi se u Gradnićima.”

U Kršćanskoj obitelji god. XII., 1. ožujka 1911., broj 3, str. 58, objavljena je vijest o posjetu Papinog izaslanika Petra Bastiena župi Gradnići u Brotnju upravo na blagdan njezina zaštitnika sv. Blaža. Slijedi doslovni prijepis:

Papin izaslanik preč. Petar Bastien kako smo već javili, bio je prošlih dana i kod nas u Hercegovini. Osim u Mostaru, bio je još u Trebinju, Stocu, na Širokom Brijegu, Posušju, u Bekiji, Nahiji (Ljubuškom kotaru) i u Brotnju. Na sv. Blaža, pokrovitelja župe Gradnićke u Brotnju poda Dvorom, na groblju držao je pučku misu i propovjed. Premda je snijeg padao bez milosrgja, naroda se je bilo skupilo množija, jer tu se već od davnine kupi silni narod. Preč. gospodin pokazao je u krasnome govoru, kakova mora biti “kršćanska obitelj” te je s radošću istakao, kako je opazio, da se je kod nas u Hercegovini još sačuvao stari nabožni kršćanski život, što služi za pohvalu i brižnom svećenstvu i narodu. Preporučio je, da se drže starih dobrih običaja, a čuvaju kojekakvih novotarija. U prošlom mjesecu izaslanik se je povratio opet u Bosnu.

Župna crkva sv. Blaža u Gradnićima

O župi

Župa sv. Blaža smjestila se u sjeveroistočnom dijelu broćanske visoravni, općina Čitluk. Ova je župa matica svih drugih župa u Brotnju, dakle najstarija je župa u Brotnju.

Župa Brotnjo (Broćno) spominje se u sačuvanim vrelima 1599. Imala je sjedište u različitim mjestima, da bi se župnik konačno i trajno smjestio u Gradnićima: 1825. tu je sagrađena župna kuća, prva u Hercegovini pokrivena kamenim pločama namjesto uobičajene slame.

Od 1864. župa se više ne naziva Brotnjo nego Gradnići – prema svome sjedištu. Zbog prevelike prostranosti i rasta vjernika od Gradnića su se odcijepile župe Gabela (1854.), Čerin (1864.) i Međugorje (1892.).

Godine 1918. župa Gradnići razdijeljena je na tri nove župe: Čitluk, Blizanci i Ploče. Župa Gradnići iste je godine bila dokinuta, a sjedište župe s maticama preneseno u Čitluk. Zbog negodovanja Gradnićana župa je ponovno uspostavljena 1920.

Danas župu sv. Blaža čine tri sela Gradnići, Paoča i Gornja Blatnica. Sjedište je u Gradanićima koje je ime dobilo vjerojatno po nekom starom gradu, gradini ili po imenu feudalca Gradinje. Staroslavenski prisvojni pridjev gradnić označava i riječ knežev, to jest knežev grad.

Zaštitnik župe je sv. Blaži slavi se 3. veljače. Može se pretpostaviti da je slavlje sv. Vlahe u Dubrovniku imalo veliki utjecaj na uvođenje sv. Blaža kao zaštitnika jedne župe u Brotnju.

Župna kuća, matice, škola, vinski podrum

Župna kuća pločara sagrađena 1825. postojala je u tom obliku gotovo 150 godina. Godine 1959. konačno je crijep zamijenio pločasti krov. Temeljito je kuća preuređena 1961./1962., a onda počevši od 1972. i drugi dio kuće. 2005. godine započeta je obnova župne kuće prema konzervatorskim smjernicama.

U podrumu župne kuće nalazi se crkvica koja potječe iz 18. st. Naime, u tom su se razdoblju nakon godina rata ponegdje gradile crkve. Zbog okolnosti u kojima su se katolici nalazili (turska vladavina) razumljivo je da je crkva u Gradnićima bila jako mala.

Župnik fra Petar Bakula započeo je 1855. izgradnju crkve, a dovršio ju je fra Filip Ančić. U gornjem katu bila je crkva, na srednjem škola, a zgrada je imala i podrum koji se smatra prvim vinskim podrumom na ovim prostorima. Ta je crkva temeljito preuređena 1972. S rekonstrukcijom župne kuće 2005. započeta je i rekonstrukcija stare crkve sv Blaža kojoj je cilj vratiti izgled stare crkve u njeno prvobitno izdanje. Radovi su u tijeku. Na prozorima crkve nalaze se vitraji u koja su upisana imena darivatelja. Budući da je stara crkva postala tijesna, gradnja nove župne crkve bila je nužna.

Gradnja nove crkve u Gradnićima započeta je dolaskom na službu pokojnog fra Dinka Maslaća 1996., a dovršena je 2002. godine.

Škola koja se nalazila ispod stare crkve bila je prva i jedina franjevačka osnovna škola za vrijeme turske vladavine na području Brotnja, a otvorena je 1867. godine. Pod vodstvom franjevaca škola je djelovala do 1879., kada ju je preuzela državna austrougarska uprava. I nakon preuzimanja škole od strane austrougarske uprave, u školi u Gradnićima su zbog nedostatka svjetovnih učitelja i dalje predavali franjevci, sve do 1881. Nova osnovna škola u Gradnićima sagrađena je 1884. nedaleko od stare. Stara škola obnovljena je 2006. i pretvorena u etno muzej.

Ispod najstarije broćanske crkve i škole nalazi se i najstariji vinski podrum u Brotnju. Poznato je da se u Brotnju zbog pogodnog tla i klime ljudi od davnih vremena bave vinogradarstvom. 1855. godine sagradio ga je fra Petar Bakula zajedno sa crkvom i školom. Podrum je sagrađen potpuno pod zemljom, a u njegovoj sredini se i danas nalazi izvorni drveni stup koji drži krovnu konstrukciju iznad njega. Podrum je obnovljen 2006. godine.

Župne matice

Matica ili matična knjiga je orginalna knjiga u koju se službeno upisuju podaci o određenim pravnim odnosima i koja služi kao izvornik za dokazivanje tih podataka i za izdavanje isprava o njima. Tako postoji matica rođenih, krštenih, vjenčanih, umrlih. Matice su dragocjen izvor podataka. One nude povijesni pregled razvoja pučanstva i razvoja nekog kraja, a zanimljive su i radi proučavanja i praćenja rodoslovlja. Uzimajući sve ovo u obzir može se shvatiti važnost ovakvih dokumenata u povijesnom razvoju jednog područja.

Župne matice nekadašnje župe Brotnjo potječu iz 1775. godine. Budući da je župa sv. Blaža sa sjedištem u Gradnićima nasljednica nekad velike župe Brotnjo koja se prostirala od Mostarskog Blata do Gabele te od Buhova do rijeke Neretve, u njoj se čuvaju i najstarije župne matice ovog područja. Sve matice imaju 18 svezaka. U njima je pisano većinom na latinskom, a krajem 19. stoljeća počelo se pisati hrvatskim jezikom.

Nekoliko početnih zapisa u prvoj i najstarijoj matici pisano je bosančicom. Nakon II. svjetskog rata komunističke vlasti su otuđile matične knjige župe sv. Blaža. Velike zasluge za očuvanje matica pripadaju fra Dinku Maslaću, nekadašnjem župniku u Gradnićima koji se trudio da se one vrate matičnoj župi. Osim toga, fra Dinko ih je odnio u Središnji fotolaboratorij Hrvatskog državnog arhiva u Zagreb koji ih je konzervirao i prenio na digitalni medij. Na taj način su matice spašene. Danas se čuvaju u župnom uredu u Gradnićima.

Brotnjo.info / Župa Gradnići / Godišnjak 2005.

Podijeli objavu