Naslovnica Obavijesti Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje...

Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Podijeli objavu

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa raspisalo je Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2023. godini.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 17.2.2023. godine.

Detalji su dostupni na OVOM LINKU

Podijeli objavu