Naslovnica Oglasi Poziv za izražavanje javnog interesa za prijem 2(dva) zemljišnoknjižna asistenta na poslovima...

Poziv za izražavanje javnog interesa za prijem 2(dva) zemljišnoknjižna asistenta na poslovima ažuriranja i zamjene i/ ili uspostave zemljišnih knjiga

Podijeli objavu

Bosna i Hercegovina/Federacija Bosna i Hercegovina je dobila zajam od Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD za Dodatno finansiranje za  Projekt registracije nekretnina i namjerava da iskoristi dio ovog kredita za plaćanja po ugovoru za obavljanje poslova na Projektu registracije nekretnina u Općinskom sudu u Čitluku, za sljedeće  radno mjesto:

Privremeni zemljišnoknjižni asistent na poslovima ažuriranja i zamjene i/ili uspostave zemljišnih knjiga:

-2 (dva) izvršitelja

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Jedinica za provedbu projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina ovim putem pozivaju kandidate da izraze svoj interes za pružanje usluga za gore navedeno radno mjesto.

Opis radnog zadatka:

Rad na poslovima ažuriranja odnosno zamjene i uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Čitluku.

Potrebne kvalifikacije:

  • Pravni fakultet VSS – VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
  • Poznavanje rada sa MS Office programima
  • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom

Poželjno je da kandidat u vrijeme prijavljivanja na oglas, posjeduje uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja, stručnom ili pravosudnom ispitu izdato od nadležne institucije u Federaciji BiH.

Odabir kandidata će se izvršiti putem pismenog i usmenog dijela testiranja, a testiranje će se provesti u Općinskom sudu u Čitluku. Pismeni i usmeni dio testiranja sadržavat će pitanja iz oblasti Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/03, 54/04 i 61/22), Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13) i Pravilnika o postupanju u zemljišnoknjižnim stvarima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 5/03, 10/07 i 6/22).

Očekivani početak rada u zemljišnoknjižnom uredu je prosinac/siječanj 2022/23. godine. Rok završetka posla zavisi od broja zaprimljenih prijavnih listova u općinskom sudu. Rad će se odvijati u prostorijama zemljišnoknjižnog ureda, a u skladu sa standardnim radnim vremenom općinskog suda. Radno vrijeme će biti odobreno i dogovoreno sa predsjednikom suda i rukovoditeljem zemljišnoknjižnog ureda. Privremeni zemljišnoknjižni asistenti će biti odabrani u skladu s procedurama Svjetske banke, objavljenim u priručniku “Propisi o nabavkama za zajmoprimce IPF“, srpanj 2016., revidirani rujan 2017., kolovoz 2018. i studeni 2020. godine.

Zainteresirani kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) kojom potvrđuju kako ispunjavaju potrebne kvalifikacije, navedene u Pozivu za izražavanje interesa. Izrazi interesa i potrebna dokumentacija sa životopisom moraju biti dostavljeni najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim novinama 27.10.2022. godine (Večernji list), na adresu:

OPĆINSKI SUD U ČITLUKU
Kralja Tomislava 75
88 260 Čitluk

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti i na sljedeću adresu: Federalna uprava za geodetske  i imovinsko-pravne poslove, Jedinica za provedbu projekta Dodatno financiranje za Projekt registracije nekretnina, Hamdije Kreševljakovića 96, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Tel: + 387 33 586-063 i 586-064, Fax: +387 33 586-067, E-mail: rerp_fbih@fgu.com.ba

 

 

 

Podijeli objavu