Naslovnica POLITIKA Skupština HNŽ: Sve nezaposlene rodilje primat će naknadu 12 mjeseci

Skupština HNŽ: Sve nezaposlene rodilje primat će naknadu 12 mjeseci

Podijeli objavu

Na 14. izvanrednoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona zastupnici su razmatrali u usvojili Zakon o materijalnoj potpori obitelji s djecom i Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji koji su razmatrani po skraćenoj proceduri.

Zakonom o materijalnoj potpori obitelji s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrđena su osnovna prava obitelji s djecom i to: dječji dodatak i novčana pomoć nezaposlenoj porodilji, s tim da se sredstva za ostvarivanje prava na dječji dodatak osiguravaju u proračunu Federacije, a da se sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji osiguravaju u proračunu županije.

Navedenim zakonom koji podrazumijeva potporu kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovu osposobljavanju za samostalni život i rad, neuposlene majke-rodilje će, umjesto dosadanjih šest mjeseci, novčanu potporu u iznosu koji utvrđuje Vlada HNŽ primati dvanaest mjeseci.

Prema podacima iz ranijih godina, oko 1200 majki-rodilja ostvarit će ovo pravo. Bitna izmjena koju sadržava ovaj zakon odnosi se i na ukidanje imovinskoga praga koji više ne će biti uvjet za ostvarivanje prava nego će pravo na naknadu ostvariti svaka majka-rodilja koja je je u Službi za zapošljavanje HNŽ-a evidentirana kao nezaposlena.

Usvojeni Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji predviđa usklađivanje sa Zakonom o državnoj službi F BiH i sa Zakonom o organizaciji uprave u HNŽ. Navedenim člancima Zakona, koji se ovim izmjenama brišu, propisano je da se županijski inspektori imenuju na četiri godine, što je suprotno odredbama Zakona o državnoj službi i Zakona o organizaciji uprave u HNŽ.

Podijeli objavu