Naslovnica Obavijesti Obavijest za obrtnike o obvezi usklađivanja poslovanja

Obavijest za obrtnike o obvezi usklađivanja poslovanja

Podijeli objavu

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti na području općine Čitluk da je člankom 82. stavak(1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“,broj:75/21) propisano, “Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima,uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona“.

Sukladno s navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima ,obvezni su Službi za gospodarstvo općine Čitluk, što prije, a najkasnije do 31.12.2022. godine, podnijeti zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, kako je navedeno u Obavijesti za gradske/općinske službe za obrte i Instrukciji za postupanje nadležnih općinskih/gradskih tijela koje je objavilo Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Naime, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta obavijestilo je sve nadležne gradske/općinske službe nadležne za oblast obrtništva, da su u skladu sa člankom 82. stav(2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“,75/21) dužne, ukoliko to već ranije nisu uradile, putem javnog poziva, sredstava javnog informiranja ili na drugi način,do 01.10.2022. godine, (po službenoj dužnosti ) obavijestiti obrtnike i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti o obvezi usklađivanja poslovanja s ovim zakonom, te eventualno potrebnoj dokumentaciji za usklađivanje.

Ovim putem obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju srodnu djelatnost da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“,75/21).

Obavijest i Instrukcija za postupanje nadležnih općinskih/gradskih tijela za obrtničku djelatnost mogu se naći na mrežnim stranicama Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta F BiH i u privitku.

Privitak:
– Obavijest za gradske/općinske službe za obrte, 
– Instrukcija za postupanje nadležnih općinskih/gradskih tijela za obrtničku djelatnost

Citluk.ba

Podijeli objavu