Naslovnica POLITIKA Osigurani pravni preduvjeti za usklađivanje zemljišnih i katastarskih knjiga, roditelji njegovatelji dobili...

Osigurani pravni preduvjeti za usklađivanje zemljišnih i katastarskih knjiga, roditelji njegovatelji dobili status osiguranika

Podijeli objavu

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je, pod predsjedanjem Tomislava Martinovića, održao redovitu sjednicu.

Na opsežnom dnevnom redu, uz ostalo, našao se i set zakona iz oblasti zemljišnih knjiga i katastra nekretnina, odnosno dopune Zakona o zemljišnoj knjizi, Zakona o premjeru i katastru nekretnina te Zakona o premjeru i katastru zemljišta. Ovim zakonskim rješenjima osigurani su pravni preduvjeti za usklađivanje evidencije zemljišnih knjiga i katastra, pojasnio je Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove te podsjetio da u Federaciji BiH trenutačno postoji naslijeđen dvojni sustav evidencija nekretnina.

Izaslanici u Domu naroda potvrdili su i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Njime su stvoreni uvjeti da roditelji njegovatelji u Federaciji BiH dobiju status osiguranika u sustavu zdravstvenog osiguranja, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH. Za provedbu ovog zakona u Proračunu Federacije BiH osigurana su sredstva u iznosu od 17,5 milijuna KM. Zakonom i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će uskoro stupiti na snagu jer je potvrđen u oba doma Parlamenta Federacije BiH određen je i obveznik uplate doprinosa, a to je centar za socijalni rad, odnosno općinska služba za socijalnu zaštitu. Podršku izaslanika, uz ostale, dobili su i Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, potom Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijski planova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH za 2022. godinu i Federalnog fonda solidarnosti, izmjene i dopune, kao i Odluka o načinu izvršavanja Rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH za 2022. godinu.

U formi nacrta, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatio je i set energetskih zakona, Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, Zakon o električnoj energiji Federacije BiH te Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije kojim je pojednostavljena i skraćena procedura izdavanja dozvola za gradnju energetskih objekata .Donošenjem navedenih zakonskih rješenja Federacija BiH započela je proces reguliranja energetskog sektora na način koji će svim zainteresiranim osigurati mogućnost sudjelovanja i u proizvodnji, a ne samo potrošnji električne enegije. Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH uređuje se uloga regulatora odnosno Regulatorne komisije za energiju (FERK-a) kojoj je data nadležnost za regulaciju svih energetskih djelatnosti, električne energije, nafte, plina i obnovljivih izvora energije. O zakonima koji su usvojeni u formi nacrta vodit će se javna rasprava u trajanju od 45 dana.

Pred sam kraj sjednice predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH rezimirao je rad ovog doma te naglasio kako je dosad usvojio 165 zakona. „Po žurnoj procesuri usvojili smo 36 zakona, 50 po skraćenoj i 25 u redovitoj proceduri. U formi nacrta ovaj je dom svojio 54 zakona“, kazao je Martinović. Kad se zbroje ostali usvojeni akti, odluke, planovi, dokumenti, strategije i rezolucije, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH istaknuo je Martinović, usvojio je ukupno 395 akata. Inače, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u aktualnom je sazivu održao 32 sjednice, 20 redovitih i 12 izvanrednih, dok je Kolegij doma zasjedao 33 puta.

Podijeli objavu