Naslovnica POLITIKA Vlada HNŽ: Doktorima medicine i stomatologije plaće veće za 20%

Vlada HNŽ: Doktorima medicine i stomatologije plaće veće za 20%

Podijeli objavu

U drugom dijelu 181. sjednice, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području HNŽ-a kao i uvjetima i roku primjene.

U skladu s postignutim dogovorom predstavnika Vlade i predstavnika Strukovnoga sindikata doktora medicine i stomatologije, na sastanku održanom 1. srpnja 2022. godine, pripremljen je Prijedlog Kolektivnog ugovora kojim se osnovna plaća, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, uvećava za 20 %. Prema tom dogovoru, u prvoj godini primjene Kolektivnog ugovora, plaće će biti uvećane za 10, a u drugoj godini za dodatnih 10 %, s tim da će Kolektivni ugovor biti zaključen na razdoblje od tri godine. Sredstva za financiranje prava iz Kolektivnog ugovora bit će osigurana u Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ-a, Proračunu HNŽ-a, proračunima općina/gradova i u financijskim planovima zdravstvenih ustanova. Kolektivni ugovor primjenjivat će se počevši od 14. kolovoza tekuće godine.

Vlada je, također, na prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ-a, usvojila Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga urbanističkoga projekta turističke zone ”Karaotok”, u sklopu područja posebnih obilježja za područje od značaja za HNŽ Park prirode ”Hutovo blato” i Prijedlog odluke o provedbi urbanističkoga projekta, te ih uputila u daljnju skupštinsku proceduru. Istaknuto je kako prostorni razvitak PP-a Hutovo blato počiva na dva temeljna cilja: očuvanje biološke stabilnosti, ekološke raznolikosti i osobitosti područja Parka prirode i korištenje resursa u skladu s mjerama zaštite i očuvanja Parka.

Cilj izrade Urbanističkog projekta jest utvrditi urbanističko-tehničke uvjete za izgradnju i uređenje prostora, kako bi što prije bili stavljeni u funkciju posjetitelja. Urbanističkim projektom ”Karaotok” urađena je analiza, valorizacija i planiranje razvitka prostora u obuhvatu ovoga projekta, prostora koji se nalazi u zoni korištenja i nominalno je namijenjen za razvitak turizma. Osnovna funkcija turističke zone je prihvat, informiranje i edukacija posjetitelja, pružanje ugostiteljskih i servisnih usluga te kontrola kretanja posjetitelja na području Parka prirode ”Hutovo blato”. Time ovaj prostor treba tretirati kao primarnu lokaciju u obuhvatu Parka prirode, namijenjenu za smještaj edukativno-obrazovnih, športsko-rekreativnih i turističkih sadržaja, kapacitiranih u skladu s načelima održivoga razvitka zaštićenih područja

Podijeli objavu