Naslovnica DRUŠTVO Održano drugo regionalno javno događanje projekta  „SI4CARE“

Održano drugo regionalno javno događanje projekta  „SI4CARE“

Podijeli objavu

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, održali su drugo regionalno javno događanje projekta „SI4CARE“ (Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions).

Događanje na kojemu su prisustvovali predstavnici domova za starije i nemoćne, federalnog i županijskih zavoda za javno zdravstvo, zavoda za zdravstveno osiguranje te javnih zdravstvenih ustanova održalo se 25. svibnja 2022. godine u hotelu Ibis Styles u Sarajevu.

Glavni cilj projekta SI4CARE stvaranje je učinkovitog ekosustava dugotrajne skrbi uspostavljene na procesu socijalnih inovacija, omogućene digitalizacijom te osnažene nacionalnim i regionalnim pravnim okvirima, kao potpore starijem stanovništvu. Projekt se provodi u okviru INTERREG V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020. koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i fonda IPA II. Provedba projekta započela je u prosincu 2020., a završetak predviđen u svibnju 2023. godine, dok ukupni budžet projekta iznosi 2,3 milijuna eura.

Cilj spomenutog događanja je predstavljanje i upoznavanje prisutnih stručnjaka i predstavnika javnih ustanova u području zdravstva i socijalne skrbi s pripremljenim projektnim Akcijskim planom unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH.

Na početku događanja sudionicima obratile su se predstavnica pridruženog projektnog partnera Federalnog ministarstva zdravstva, gđa. Maida Šahinpahić, te gđa. Dijana Kihli, u ime projektnog partnera Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje pozdravljajući ih s nekoliko prigodnih riječi.

Nakon uvodnih obraćanja, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, vanjski stručnjak na projektu SI4CARE, predstavio je pripremljeni Akcijski plan unaprjeđenja sustava skrbi za starije stanovništvo za područje FBiH. Detaljnije su prezentirane razvojne potrebe koje su nastale na temelju prethodno izrađene analize stanja zdravstvenog i socijalnog sektora te socio-demografskih pokazatelja. Potom, vanjski stručnjak predstavio je transnacionalnu strategiju, odnosno njenu viziju te opći i specifične ciljeve koji će se postići provođenjem nacionalnih i regionalnih akcijskih planova svih projektnih partnera. Nadalje, prezentirane su regionalne akcije koje su nastale na temelju analize stanja i potreba te koje predstavljaju temelj za razvoj i poboljšanje socijalnog i zdravstvenog sustava te postojećih usluga. Prezentacija je završena predstavljanjem izrađenog plana monitoringa i evaluacije regionalnih akcija čijom provedbom će se osigurati ostvarenje postavljenih širih nacionalnih i transnacionalnih ciljeva.

Panel rasprava, koju je moderirao izv. prof. dr. sc. Džakula, uslijedila je nakon prezentacije Akcijskog plana s ciljem osiguravanja participativnog pristupa te prikupljanja dodatnih informacija od ključnih dionika koji su svakodnevno uključeni u sustav skrbi. U panel raspravi sudjelovali su prisutni predstavnici domova za starije i nemoćne, federalnog i županijskih zavoda za javno zdravstvo i zavoda za zdravstveno osiguranje te javnih zdravstvenih ustanova. Glavna tema panel rasprave bila je digitalizacija u zdravstvenom i socijalnom sektoru, ali i problemi s kojima se dionici susreću tijekom procesa digitalizacije unutar sustava skrbi za starije. Sudionici su iznijeli razne primjere nedostataka s kojima se susreću u sustavu, ali i primjere dobre prakse kojima su, unutar svojih organizacija, poboljšali kvalitetu života starijih osoba.

Dodatne informacije i novosti o projektu možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici projekta (https://si4care.adrioninterreg.eu/) te službenim profilima projekta na društvenim mrežama (https://www.facebook.com/groups/174958477751341, https://www.linkedin.com/groups/12503237/ ).

Podijeli objavu