Naslovnica Obavijesti U petak prestaju važiti premije osiguranja za 2021. godinu!

U petak prestaju važiti premije osiguranja za 2021. godinu!

Podijeli objavu

Premija osiguranja za 2021.godinu prestaje važiti 31.12.2021.godine, odnosno premija, a distribucija premije osiguranja za 2022.godinu je u tijeku.

Cijena premije osiguranja za
2022.godinu iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu.
Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije(osobnog sudjelovanja) za 134 zdravstvene usluge.

Osiguranici oslobođeni osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom, a dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja su trajno oslobođeni plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Nakon isteka redovite distribucije, premiju osiguranja mogu pribaviti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Djeca koja u 2022. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu pribaviti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života. Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Za evidentiranje premije osiguranja za 2022.godinu putem web stranice Zavoda potrebno je uz elektronski zahtjev dostaviti dokaz o izvršenoj uplati (uplatnica) i popis osoba za koje je izvršena uplata (ime, prezime i matični broj). Uplaćene premije za koje je poslat elektronski zahtjev za evidentiranje biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na osobni mail.

Podijeli objavu