Naslovnica POLITIKA Održana 155. sjednica Vlade HNŽ

Održana 155. sjednica Vlade HNŽ

Podijeli objavu

Na danas održanoj 155. sjednici, Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je, u roku koji je dogovoren na sastanku sa sindikatima proračunskih korisnika održanom 28. listopada, usvojila Uredbu o dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće.

Tijekom rasprave istaknuto je kako je na taj način Vlada učinila prvi korak ka ispunjavanju dogovorenog, te iznova potvrdila da je, unatoč brojnim izazovima s kojima smo suočeni, spremna iznaći održiva i prihvatljiva rješenja koja će odražavati stvarnost vremena i okolnosti u kojima živimo.

U sklopu aktivnosti na potpori gospodarstvu koje trpi posljedice pandemije koronavirusa za što je već izdvojeno 4.740.503,43 KM za 1833 poslovna subjekta, Vlada je razmotrila Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor kreditnih sredstava u svezi Protokola o suradnji s Razvojnom bankom FBiH koji je dio ukupnih aktivnosti na provedbi Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i potpori ekonomiji na području HNŽ. U izvješću je istaknuto kako je proveden javni poziv za dodjelu kredita na koji se javio 81 poslovni subjekt, a do sada je odobreno kreditiranje 24 subjekta za koje će Vlada u cijelosti subvencionirati kamate. Također, naglašeno je iznimno zanimanje gospodarstvenika za ovakve vrlo povoljne aranžmane, te je usvojen Zaključak o kojim je zaduženo Povjerenstvo da poduzme aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola kojim bi se, kroz određene kreditne linije, pružila potpora poslovnim subjektima uz uvjet da HNŽ subvencionira iznos sredstava u visini kamate kod COVID kreditne linije, dok bi razliku kamate plaćao korisnik sredstava.

Nastavljajući aktivnosti vezane za osiguranje zajedničkog smještaja organa i tijela vlasti HNŽ, Vlada je danas usvojila Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o izradi Glavnog i izvedbenog projekta zgrade Vlade, odnosno bivšeg Hotela „Ero“. Vlada će u narednom razdoblju poduzeti nužne aktivnosti na osiguranju sredstava za realiziranje Projekta prilagodbe Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela vlasti HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovi i udrugama u sklopu kojih je organizirana javna kuhinja u ukupnom iznosu od 72.000 KM. Udruzi Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja dodijeljeno je 23.000,00 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 20.000,00 KM, Udruženju HO ”Merhamet” MDD RO Mostar 12.000,00 KM, Udruzi HO ”Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan” Mostar 12.000,00 KM i Udruženju građana ”Zajedno za naš grad” Mostar 5.000,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi s pozicije ”Financiranje projekata socijalne politike” u iznosu od 90.000,00 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na temelju ranije utvrđenih kriterija, odobreno je financiranje ukupno 34 projekta.

Usvojena je i Odluka o privremenim rješenjima na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istaknuto je kako ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o utvrđenim minimalnim uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ukoliko nisu ishodili uporabnu dozvolu mogu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja. Također, ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o odobrenju za rad ugostiteljskih objekata za smještaj za koji su utvrđeni minimalni uvjeti za kategoriju, privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nisu ishodili uporabnu dozvolu mogu podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja nadležnoj gradskoj/općinskoj službi za poslove ugostiteljstva. Privremena rješenja mogu se izdati s rokom važenja najduže do 15. 4. 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je odobrila više jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva.

Podijeli objavu